Сєвєродонецьк посів 7 місце у рейтингу прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів серед 17 українських міст

15 червня 2016, 19:05

ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» оприлюднила результати оцінювання планування та регламентування бюджетної політики, стратегічних, соціально-економічних та бюджетних документів м. Сєвєродонецька за критеріями прозорості, участі та доброчесності. Оцінювання проводились за інноваційною методологією «Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів», яка включає загалом 173 критерія і надає можливість комплексно проаналізувати місцеву соціально-економічну і бюджетну політику на всіх її стадіях та відслідкувати впровадження кращих міжнародних та українських практик доброго врядування. 

За результатами дослідження, Сєвєродонецьк набрав 51,5 бали із 173 можливих, що складає 28,8% від загальної кількості балів і зайняв 7 позицію серед 17 українських міст. Це відповідає «обмеженому рівню» забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є дещо вищім за середньозважений показник в 47,4 балів.

Загальною тенденцією, яка характерна для м. Сєвєродонецька, є практика надання невичерпної та неповної інформації про минулу, поточну та прогнозовану на майбутнє бюджетну політику. Така ситуація не забезпечує принципу прозорості та підзвітності органу місцевого самоврядування, ускладнює незалежний аналіз бюджетної політики зі сторони громади та підриває довіру до бюджетної та фіскальної політики місцевої влади. Незважаючи на існуючі законодавчі норми, на сьогодні в м. Сєвєродонецьку забезпечено недостатні можливості для реалізації права громадськості на інформацію про бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття рішень щодо бюджету (пріоритети, розподіл ресурсів тощо), оскільки: здебільшого інформація з питань бюджету, яка розміщується на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької міської ради має статистичний характер, а громадськість бере участь у бюджетному процесі недостатньо активно.

За критерієм УЧАСТІ Сєвєродонецьк має показник, який відповідає «мінімальному рівню», забезпечивши виконання 37,5% критеріїв цього розділу. Цей показник ставить Сєвєродонецьк на 6 місце рейтингу всіх міст, що взяли участь в дослідженні.

За критерієм ПРОЗОРОСТІ Сєвєродонецьк отримав тільки 30,8%, що відповідає «мінімальному рівню» забезпечення. Це сьомий показник по всій сукупності міст.

За критерієм рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ Сєвєродонецьк отримав тільки 9,5%, що відповідає найнижчому рівню - «недостатній ступень» забезпечення. Цей показник ставить Сєвєродонецьк на 14 місце рейтингу всіх міст

По критерію ПРОЗОРОСТІ в досліджувальний період (з липня 2015 року до лютого 2016 року) було забезпечено оприлюднення таких документів політики:

 • річного звіту про виконання місцевого бюджету за календарний рік;
 • квартальних звітів щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року;
 • проекту рішення про місцевий бюджет на 2016 р. (перед розглядом на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та перед розглядом на сесії місцевої ради);
 • проект Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р. з частковим інформування на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та інформуванням перед розглядом на сесії місцевої ради);
 • Річні плани закупівель головних розпорядників бюджетних коштів у сайті місцевої ради;
 • Стратегія розвитку міста на сайті міської ради.

Не оприлюдненими залишаються:

 1. плани діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди:
 2. систематизовані пропозиції та зауваження від депутатів місцевої ради (депутатські запити та звернення) та громадян до всіх документів соціально-економічної та бюджетної політики;
 3. результати персональних (поіменних) голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та пленарних засідань сесії місцевої ради;
 4. паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;
 5. бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів;
 6. укладені договори головних розпорядників бюджетних коштів на поточний рік із всіма додатками та актами їх виконання;
 7. звіти головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання бюджетних програм за 2014 рік;
 8. звіти про виконання фінансових планів КП за 2014 рік;
 9. протоколи та результати персональних голосувань депутатів переважно не оприлюднюються на сайті та в частині випадків були надані по запиту, а стенограми взагалі не ведуться;

Найнижчий стан ПРОЗОРОСТІ зафіксовано на етапі планування, регламентування та інформування щодо бюджетного процесу та його документів (0,5 з 8 балів). Такий рівень ПРОЗОРОСТІ не дає можливості громадянам здійснювати публічний контроль за виконанням бюджету. Адже контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється на основі використання даних про середньострокові плани місцевої влади щодо соціально-економічної та бюджетної політики.

При цьому відносно високі показники щодо критерію ПРОЗОРІСТЬ зафіксовано у частині доступу до стратегічних документів місцевого розвитку (67% відповідності критерію), що отримано за оприлюднення графічної частини Генерального плану міста та часткового оприлюднення детальних планів території (ДПТ), оприлюднення документів на стадії складання, розгляду та затвердження рішення про бюджет та програму соціально-економічного розвитку. Вірогідно, що позивну роль щодо забезпечення прозорості рішення про бюджет та Програму соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р. відіграв пильний громадський контроль в режимі реального часу та відповідні звернення до міського голови з боку ГО «Кризовий медіа-центр Сіверський Донець» у листопаді та грудні 2015 року, що були ініційовані в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

Рівень УЧАСТІ громадськості та представників бізнесу на різних стадіях бюджетного циклу переважно мінімальний і в порівнянні з іншими містами, має досить низькі показники (10 місце серед 17 міст).

Найвищі оцінки за цим критерієм були поставлені при оцінюванні складання, розгляду та затвердженну соціально-економічних та бюджетних документів (7 з 16 балів або 43,8%)

Водночас залишається недостатньою практика консультацій щодо звітів про виконання бюджету та цільових програм.

Найменше можливостей в сєвєродончан впливати на бюджетний процес виявилось на етапі розгляду Програми соціального та економічного розвитку на засіданнях профільної комісії місцевої ради.

Виключенням є рішення про бюджет на 2016 р. Щодо змісту цього документу бюджетної політики в 2015 р. були проведенні консультації із громадянами.

"Мінімальним" за результатами дослідження виявився й рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ (9,5%) - Найменш доброчесним виявився етап планування та регламентування бюджетного процесу, зручності сприйняття та пошуку інформації про документи та результати бюджетної політики (0,5 бал з 9 можливих або 5,5%).

Основні проблеми, які були зафіксовані при аналізі на відповідність цьому критерію наступні: відсутність «громадського бюджету» (бюджетної інформації у форматах, які полегшує її сприйняття через її візуалізацію) та відсутність на сайті міської ради інформації щодо результатів зовнішніх та внутрішніх аудитів.

Попри проведення консультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет на 2016 рік відсутньою є інформація про результати таких консультацій. Така ситуація негативно впливає на забезпечення довіри громадян до процедури консультацій.

Ключові документи політики - проект рішення про бюджет та ПСЕР на 2016 р. були оприлюдненні за менш як 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що є порушеннями вимог чинного законодавства.

За результатами оцінювання ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» підготував  рекомендації міському голові Сєвєродонецька та Сєвєродонецькій міській раді. Рекомендації в першу чергу стосуються розвитку можливостей участі громади у визначенні пріоритетів бюджетного фінансування та забезпечення прозорості бюджетних закупівль.

Команда ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» вважає, що Сєвєродонецьк в разі наявності політичної волі та використання сформованих в рамках Індексу  пропозицій, може значно покращити ситуацію із впровадженням принципів прозорості, участі та доброчесності щодо соціально-економічних та бюджетних документів, які є основою місцевої політики. Зрештою впровадження принципів ПУД вигідно і місцевій владі, яка таким чином може краще зрозуміти потреби громадян, налагодити з ними співпрацю та підвищити довіру до прийнятих рішень.

За оцінками розробника методології Індексу та директора Фундації «Відкрите суспільство» Івана Сікори «результати дослідження дають змогу оцінювати та порівнювати впровадження принципів прозорості, участі та доброчесності  щодо соціально-економічної та бюджетної політики у діяльності міських рад та їх виконавчих комітетів, зафіксувати кращі практики, які успішно функціонують не будучи ще законодавчо закріпленими».

Довідково

Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів – це оцінка рівня прозорості, участі та доброчесності органів місцевого самоврядування (ОМС) в процесі складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування щодо соціально-економічної та бюджетної політики.

За допомогою цієї методології вперше в Україні місцева соціально-економічна та бюджетна політика комплексно оцінена на всіх її стадіях разом із ключовими бюджетними документами, на предмет дотримання вимог чинного законодавства, впровадження кращих міжнародних та українських практик прозорості, доброчесності та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

Методологія розроблена аналітичним центром Фундацією «Відкрите суспільство».

Оцінювання здійснювалося громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», що об єднує в собі майже 40 громадський організацій та ЗМІ з 17 регіонів України.

Географія оцінювання: 17 міст України - Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ,  Сєверодонецьк,  Ковель, Вознесенськ, Ізмаїл, Чугуїв, Здолбунів, Білозерка.

Прес-конференція «Бюджетна політика Сєвєродонецька: індекс прозорості, участі та доброчесності» відбулась в рамках проекту «Капітальні витрати бюджету під контроль, який реалізується ГО Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» в рамках ініціативи "Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!",  що виконується Одеською обласною організацією "Комітету виборців України",  Фундації «Відкрите суспільство» та громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні."

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %