Оприлюднено результати оцінювання бюджетної політики Вознесенська

14 червня 2016, 15:52

Громадська організація «Агентство економічного розвитку» оприлюднила результати оцінювання планування та регламентування бюджетної політики, стратегічних, соціально-економічних та бюджетних документів м. Вознесенськаза критеріями прозорості, участі та доброчесності. Оцінювання проводились за інноваційною методологією «Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів» – ПУД, яка включає загалом 173 критерії і надає можливість комплексно проаналізувати місцеву соціально-економічну і бюджетну політику на всіх її стадіях та відслідкувати впровадження кращих міжнародних та українських практик доброго врядування. 

За результатами дослідження, м. Вознесенськ набрав 71,5 балів із 173 можливих, що складає 41,3% від загальної кількості балів, що на 5 % вищий за столичний рівень – м. Києва, 36,3%.

Вознесенськ зайняв 2 позицію серед 17 українських міст поступившись 0,3% Чернівцям. Це відповідає «обмеженому рівню» забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є майже в два рази вищим за середньозважений показник в 47,4 балів.

Загальною тенденцією, яка характерна для м. Вознесенська, є практика надання інформації згідно чинного законодавства але не завжди вичерпної та повної про минулу, поточну та прогнозовану на майбутнє бюджетну політику. Існуючі законодавчі норми, на сьогодні місто виконує та існує практика консультування із громадянами щодо бюджету але попит від громадян поки що не значний, консультування не проводяться в он-лайн режимі або за допомогою сайту. Здебільшого інформація з питань бюджету, яка розміщується на офіційних веб-сторінках Вознесенської влади має статистичний характер та відсутня бюджетна  інформація у форматах, які б полегшували її сприйняття через її візуалізацію. Однак, ключові документи оприлюднюються вчасно більш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що відповідає  законодавчим нормам і надає можливість мешканцям зрозуміти як і на що витрачаються кошти.

За критерієм УЧАСТІ Вознесенськ досягнув «обмеженого рівня», забезпечившивиконання 51,3% критеріїв цього розділу. Цей показник ставить Вознесенськ на2 місце рейтингу серед всіх міст, що взяли участь в дослідженні.

За критерієм ПРОЗОРОСТІ Вознесенськ отримав тільки 38,4%, що відповідаєсередньому рівню – «мінімальний» забезпечення. Цей показник займає 4 місце в рейтингу по всій сукупності міст.

Рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ за результатами дослідження виявився на тому ж рівні, що і рівень прозорості – «мінімальний» з 38,1% але зайняв вже 1місце рейтингу серед інших 17 міст.

По критерію ПРОЗОРОСТІ в досліджувальний період (з липня 2015 року до лютого 2016 року) було забезпечено  оприлюднення таких документів політики:

 • річного звіту про виконання місцевого бюджету за календарний рік;
 • квартальних звітів щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року;
 • затверджених цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів;
 • проекту рішення про місцевий бюджет на 2016 р. (перед розглядом на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та перед розглядом на сесії місцевої ради);
 • проект Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р. з інформуванням на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та інформуванням перед розглядом на сесії місцевої ради;
 • річних планів закупівель головних розпорядників бюджетних коштів на сайті місцевої ради;
 • плани діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди:
 • Стратегія розвитку міста опублікована на сайті міської ради.

Не оприлюдненими залишаються:

Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів;

 • систематизовані пропозиції та зауваження від депутатів місцевої ради(депутатські запити та звернення) та громадян до всіх документів соціально-економічної та бюджетної політики;
 • результати персональних (поіменних) голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та пленарних засідань сесії місцевої ради;
 • паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;
 • укладені договори головних розпорядників бюджетних коштів на поточний рік із всіма додатками та актами їх виконання;
 • звіти головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання бюджетних програм;
 • звіти про виконання фінансових планів;
 • протоколи та результати персональних голосувань депутатів переважно не оприлюднюються на сайті та в частині випадків були надані по запиту, а стенограми оприлюднюються вкрай рідко та несистемно протягом всього бюджетного циклу.

Мінімальний стан ПРОЗОРОСТІ зафіксовано на етапі звітування щодо виконання місцевого бюджету, особливо закупівля за бюджетні кошти –відсутнє інформування на сайті ОМС про засідання комітетів з конкурсних торгів та стан участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів(38,4%, або 43 з 112 балів). Такий рівень ПРОЗОРОСТІ дає можливості громадянам здійснювати тільки поверхневий публічний контроль за виконанням бюджету. Адже більш глибокий контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється на основі використання даних бюджетної звітності.

При цьому найвищі показники щодо критерію ПРОЗОРІСТЬ зафіксовано у частині доступу до стратегічних документів місцевого розвитку (100% відповідності критерію), що отримано за оприлюднення Генерального плану міста, Стратегії розвитку міста та детальні плани територій (ДПТ). Про бюджет та програму соціально-економічного розвитку (38,6 % критеріїв виконано). Вірогідно, що позивну роль щодо забезпечення прозорості рішення про бюджет та Програму соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р. відіграв пильний громадський контроль в режимі реального часу та відповідні звернення до міського голови з боку ГО«Агентство економічного розвитку» у листопаді  та грудні 2015 року, що були ініційовані в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

Рівень УЧАСТІ громадськості та представників бізнесу на різних стадіях бюджетного циклу один з найбільших  і в порівнянні з іншими містами, має високі показники.

Найвищі оцінки за цим критерієм були поставлені при оцінюванні звітування щодо соціально-економічних та бюджетних документів (71,5 % критеріїв виконано) та складанні, розгляді та затвердженні соціально-економічних та бюджетних документів (11 з 16 балів або 68,8%)

Водночас залишається недостатньою практика консультацій щодо звітів про виконання бюджету та цільових програм.

Впливати у вознесенців на бюджетний процес виявилось найменше можливостей на етапі  розгляду Програми соціального та економічного розвитку на засіданнях профільної комісії місцевої ради.

Виключенням є рішення про бюджет. Щодо змісту цього документу бюджетної політики проводяться консультації із громадянами, які ініційовані вже багато років але ще не користуються великим попитом у місцевого населення.

"Мінімальним" за результатами дослідження виявився й рівеньДОБРОЧЕСНОСТІ (35,7%) – "найкращі" показники в цьому розділі було зафіксовано на етапі  складання, розгляду та затвердження соціально-економічних та бюджетних документів (4 з 8 балів).

Найменш доброчесними виявився знову етап планування та регламентування бюджетного процесу, зручності сприйняття та пошуку інформації про документи та результати бюджетної політики (1 бал з 8 можливих або 12,5%).

Основні проблеми, які були зафіксовані при аналізі на відповідність цьому критерію наступні: відсутність бюджетної  інформації у форматах, які полегшує її сприйняття через її візуалізацію та відсутність на сайті міської ради інформації щодо результатів зовнішніх та внутрішніх аудитів.

Попри проведення консультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет на 2016 рік відсутньою є інформація про результати таких консультацій. Така ситуація негативно впливає на забезпечення довіри громадян до процедури консультацій.

Ключові документи політики – проект рішення про бюджет та ПСЕР на 2016 р. були оприлюдненні вчасно більш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що не порушує вимоги чинного законодавства.

За результатами оцінювання ГО «Агентство економічного розвитку» надало рекомендації міському голові м. Вознесенська. Голова Правління Володимир Трандафіл вважає, що в м. Вознесенськ в разі використання сформованих в рамках Індексу  пропозицій, можна значно покращити ситуацію із впровадженням принципів прозорості, участі та доброчесності щодосоціально-економічних та бюджетних документів, які є основою місцевої політики. Зрештою впровадження принципів ПУД вигідно і місцевій владі, яка таким чином може краще зрозуміти потреби громадян, налагодити з ними співпрацю та підвищити довіру до прийнятих рішень.

За оцінками розробника методології Індексу та директора Фундації «Відкрите суспільство» Івана Сікори «результати дослідження дають змогу оцінювати та порівнювати впровадження принципів прозорості, участі та доброчесності  щодо соціально-економічної та бюджетної політики у діяльності міських рад та їх виконавчих комітетів, зафіксувати кращі практики, які успішно функціонують не будучи ще законодавчо закріпленими».

Довідково

Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів – це оцінка рівня прозорості, участі та доброчесності органів місцевого самоврядування (ОМС) в процесі складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування щодо соціально-економічної та бюджетної політики.

За допомогою цієї методології вперше в Україні місцева соціально-економічна та бюджетна політика комплексно оцінена на всіх її стадіях разом із ключовими бюджетними документами, на предмет дотримання вимог чинного законодавства, впровадження кращих міжнародних та українських практик прозорості, доброчесності та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

Методологія розроблена аналітичним центром Фундацією «Відкрите суспільство».

Оцінювання здійснювалося громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», що об єднує в собі майже 40 громадський організацій та ЗМІ з 17 регіонів України.

Географія оцінювання: 17 міст України – Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ,  Сєверодонецьк,  Ковель, Вознесенськ, Ізмаїл, Чугуїв, Здолбунів, Білозерка. 

"Прес-конференція проходить в рамках проекту «Бюджет участі: Ресурси громади – для потреб громади Вознесенська», який реалізується ГО «Агентство економічного розвитку» в рамках ініціативи "Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!",  що виконується Одеською обласною організацією "Комітету виборців України",  Фундації «Відкрите суспільство» та громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні."

Карта України - Індекс ПУД

 

4-01

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %