За національним Індексом прозорості місцевих бюджетів Харків посів 15-те місце.

23 лютого 2019, 16:18

21 лютого у Харкові відбувся круглий стіл "Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018: Харків", під час якого були представлені та обговорені результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста Харкова.

Вимірювання здійснювалось експертами Чугуївської правозахисної групи  в рамках національної кампанії Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за унікальною Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити рівень бюджетної прозорості будь-якого міста. 

Кампанією вимірвання було охоплено українські міста - всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її результатами сформовано національний рейтинг "Індекс прозорості місцевих бюджетів - 2018" та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних містах.

За результатами вимірювання встановлено, що рівень прозорості міського бюджету міста Харків є задовільним та складає 39%

Вказана оцінка отримана за показниками  чотирьох етапів бюджетного процесу: 

  • складання проектів бюджету – 31%;
  • розгляд проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет – 36%;
  • виконання бюджету – 54%;
  • підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету – 35%.

На етапі складання проектів бюджету встановлено високий рівень параметру відкритості інформації – 87%. Містом затверджено прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетних роки, але проект рішення міської ради не оприлюднювався на сайті, через що оцінка знижена. По параметру прозорість рішень досягнуто лише 8%. Містом не проводиться збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік (0%)  та не залучаються багатосторонні дорадчі органи до процесу розробки бюджету на наступний рік (0%). За параметром інновативні практики на етапі складання проектів бюджету зафіксовано низький рівень – 19%, через відсутність наповнення розділу про бюджет на сайті.

На етапі розгляду проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет встановлено середній рівень за параметром відкритості інформації – 43%. Місто не оприлюднює проекти рішення про бюджет та бюджетні паспорти, хоча по критеріям рішення про бюджет та паспорти бюджетних програм інформація викладена в повному обсязі. За параметром прозорості рішень на вказаному етапі досягнуто 39%. Проведення засідання бюджетної комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет, не було анонсовано, стенограму або аудіо/відеозапис засідання комісії місто не оприлюднювало, таким чином, оцінка знижена. По параметрам інновативні практики на вказаному етапі містом отримано 14%. Така оцінка обґрунтована відсутністю запровадження «бюджету для громадян» та не використанням онлайн інструментів для консультацій з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік.

На етапі виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет виявлено середній рівень за параметром відкритість інформації – 50%. Містом оприлюднені на 100% зміни до бюджету. За критеріями «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» та «титульні списки капітальних видатків» містом отримано по 0%, у зв’язку із тим, що Харків не оприлюднив у вільному доступі перелік головних розпорядників бюджетних коштів із кодами ЄДРПОУ та не затвердив окреме рішення про титульний перелік капітальних видатків. За параметром інновативні практики на вказаному етапі досягнуто середнього рівня -50%. За показником «відкриті дані про капітальні видатки» у зв’язку із відсутністю їх окремого затвердження отримано 0%, за показником «онлайн інструменти в реалізації бюджету участі» містом витримано 100% максимальної оцінки.

На етапі підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього виявлено задовільний рівень – 35%. За параметром відкритості інформації на вказаному етапі містом отримано 50% від максимальної оцінки. Оцінка зумовлена відсутністю оприлюднених квартальних звітів про використання бюджету та звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку. Тим не менш на вказаному етапі максимально дотримані критерії за показниками «річний звіт про використання бюджету» та «звіти про виконання паспортів бюджетних програм» - по 100%. За параметром прозорість рішень на вказаному етапі містом досягнуто середнього рівня, тобто 50%. Під час оцінювання вказаного параметрі досліджувався один показник «публічний звіт голови про виконання бюджету за рік». Оцінка була знижена через те, що публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету проведено на  сесії перед депутатами, а не на відкритій зустрічі із громадою. Крім того, анонс з часом та місцем проведення заходу з публічного представлення звіту про виконання бюджету був оприлюднений не вчасно. За параметром інновативні практики місто на вказаному етапі отримало 0%, так як показники для його оцінювання відсутні взагалі.

Першочергової уваги в підвищенні прозорості бюджету від органу місцевого самоврядування потребує надання громадянам вільного та беззаперечного доступу до публічних засідань Харківської міської ради: процедури доступу громадян до пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, або публічних звітів, які не вимагають від громадян отримання додаткових дозволів від міської ради здатні суттєво підвищити прозорість прийняття рішень стосовно бюджету.  Запровадження процедур консультацій з громадянами на етапі складання проекту бюджету, створення багатосторонньої робочої групи, яка включатиме представників бізнесу та громадськості, проведення бюджетних слухань, тощо – здатне зробити процес прийняття рішень стосовно бюджету більш збалансованим з точки зору врахування інтересів всіх можливих зацікавлених груп. Наостанок, більш активне запровадження інновативних практик, які наразі використовуються в Україні, здатне зробити складну бюджетну інформацію більш доступною та зрозумілою пересічними громадянами.

З детальними результатами оцінювання та Методологією  оцінки прозорості місцевих бюджетів можна ознайомитись на сайті https://tlb.in.ua/.

Національна кампанія "Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018" здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" в рамках проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %