Як відбуватиметься призначення на посаду службовця ОМС відповідно до нового Закону: розʼяснення

09 січня 2024, 9:12

У шостій публікації для Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" очільниця ЦНАПу Олександрівської громади Ольга Циркунова аналізує порядок призначення на посаду службовця ОМС відповідно до нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - Закону).

Порядок призначення на посаду службовця місцевого самоврядування регулюється статтею 28 нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно до частини 1 статті 28, на посаду службовця місцевого самоврядування призначається переможець конкурсу, який не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня тримання від служби управління персоналом письмового повідомлення про результати конкурсу подає до органу місцевого самоврядування заяву про призначення та документи згідно з переліком:

1) паспорт громадянина України;

2) облікову картку платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) документ про освіту, що підтверджує наявність відповідного ступеня вищої освіти;

4) військово-обліковий документ (посвідчення про приписку до призовних дільниць, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаних);

5) трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6) документи, що підтверджують відомості про досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері згідно з вимогами нової редакції Закону, у разі зазначення про такий досвід для участі в конкурсі;

7) документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою;

8) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або засвідчену копію довідки про результати перевірки, передбаченої зазначеним Законом, видану органом, в якому така перевірка проводилася;

9) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

У разі неподання заяви та вищевказаних документів у встановлений термін особа вважається такою, що відмовилася від зайняття посади службовця місцевого самоврядування.

Служба управління персоналом опрацьовує подані документи, перевіряє їх на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо освіти, досвіду роботи, вільного володіння державною мовою та готує проєкт акту про призначення на посаду. У разі встановлення невідповідності поданих документів зазначеним кваліфікаційним вимогам керівник служби приймає рішення про відмову у призначенні на посаду службовця місцевого самоврядування особі, визначеній переможцем конкурсу. Тобто перемога в конкурсі ще не є гарантією того, що особу призначать на посаду службовця. Хоча, на нашу думку, всі документи мають перевірятись під час подання документів на конкурс.

Відповідно до частини 3 статті 28 нового Закону, рішення про призначення службовця місцевого самоврядування приймається:

1) на посаду категорії I - сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради;

 2) на посаду категорій II і III - керівником служби.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 6 нового Закону, до категорії І відносяться посади:

- керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради;

- керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;

- керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;

- керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради із статусом юридичної особи публічного права, їх заступників.

До категорії ІІ належать посади:

- керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради, їх заступників;

- керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради із статусом юридичної особи публічного права, їх заступників;

- керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;

- керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників.

До категорії ІІІ відносяться посади головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів, інші посади службовців місцевого самоврядування, не віднесені до категорій I і II.

Згідно з вимогами нового Закону, рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування приймається не пізніше 5 календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

В будь якому випадку рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду службовця місцевого самоврядування приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Також варто зазначити, що на службовців місцевого самоврядування при призначенні на посади та проходженні служби в органах місцевого самоврядування поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а саме:

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;

- обмеження щодо одержання подарунків;

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

- обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

- обмеження спільної роботи близьких осіб.

Рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування оформлюється розпорядженням (наказом) керівника служби. В обов’язковому порядку у розпорядженні (наказі) про призначення зазначаються:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка призначається на посаду;

2) повна назва посади, на яку призначається особа;

3) дата, з якої особа призначена на посаду;

4) умови оплати праці.

Згідно з частиною 3 статті 30 нового Закону, розпорядження (наказ) про призначення може також містити:

1) строк перебування на посаді (у разі строкового призначення);

2) встановлення випробування та його строк (у разі встановлення випробування).

Відповідно до статті 31 нового Закону, службовець місцевого самоврядування за загальним правилом призначається на посаду безстроково, однак строк перебування на посаді службовця встановлюється у разі заміщення посади на період відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада.

Також для службовця місцевого самоврядування керівник служби може встановити випробування на строк до шести місяців з метою перевірки його відповідності займаній посаді.

Особливу увагу слід звернути на частину 2 статті 32 нового Закону, а саме: при призначенні особи на посаду службовця місцевого самоврядування вперше встановлення випробування є обов’язковим.

Згідно зі статтею 33 нового Закону, особа, яка вперше вступає на службу в орган місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду, виголошує Присягу, підписує її текст із зазначенням дати складення у присутності двох і більше службовців місцевого самоврядування відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради, виконавчого апарату районної, обласної ради або структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом.

Згідно з частиною 4 статті 33 нового Закону, відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Про складення Присяги службовцю місцевого самоврядування робиться запис у його трудовій книжці.

Отже, виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що нова редакція Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» містить більш детальні положення щодо призначення службовця в органи місцевого самоврядування, що дозволятиме особам, які займатимуться кадровою політикою, більш чітко застосовувати норми законодавства.

Однак, якщо порівнювати чинну та нову редакцію Закону, слід зазначити, що питання встановлення випробування висвітлено в чинній редакції коротко, без деталей та обмежується відсилкою до Закону України «Про державну службу». Якщо розглядати положення в Законі України «Про державну службу» та в новій редакції Закону, можемо дійти висновку, що вимоги до встановлення випробування є практично ідентичними.

У наступній статті ми розглянемо питання службової кар’єри службовця органу місцевого самоврядування.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %