Виконання місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року

18 червня 2019, 13:55

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International проаналізували стан виконання місцевих бюджетів за січень-квітень 2019 року.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів

Упродовж січня-квітня 2019 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 84,1 млрд грн, що становить 33,0% від затвердженого річного плану з урахуванням змін.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, надходження номінально зросли на 14,9 млрд грн або на 21,5%. Темпи приросту доходів у поточному році є дещо меншими – у аналогічному періоді 2018 року, порівняно з 2017 роком, показник приросту надходжень становив 22,5%.

Інформативно: Індекс споживчих цін за січень-квітень 2019 року до відповідного періоду 2018 складає 108,9% .

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За 4 місяці 2019 року його сукупні надходження склали 49,4 млрд грн або 58,7% (рис.1) від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету). У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року надходження податку зросли на 9,5 млрд грн, або на 23,8%. 

Інформативно: за даними Держстату, фонд оплати праці працівників у січні-квітні 2019 року становив 303,3 млрд грн, що на 18% більше січня-квітня 2018 року.

Основний обсяг коштів ПДФО місцеві бюджети отримали від:

 • оподаткування заробітної плати найманих працівників – 42,8 млрд грн (або 87% надходжень ПДФО до місцевих бюджетів);
 • оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців – 3,2 млрд грн;
 • оподаткування ПДФО доходів, інших ніж заробітна плата – 2,4 млрд грн;
 • сплати ПДФО за результатами річного декларування - майже 1,0 млрд грн.

 

 

Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що є входить до складу податку на майно і є одним із місцевих податків. У звітному періоді до місцевих бюджетів надійшло 10,2 млрд грн плати за землю, що на 23,6% (або на 1,9 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний період 2018 року (у 2018 році приріст надходжень плати за землю становив лише 1,2%). Поряд з іншими чинниками, на зростання надходжень від плати за землю вплинуло скасування пільгового оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць. У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,1% (рис 2). Із загальної суми плати за землю (10,2 млрд грн) більше ніж 93% сплачено юридичними особами (або 9,5 млрд грн), відповідно фізичними особами перераховано до місцевих бюджетів лише 0,7 млрд грн. 

 

 

Значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. Його сума склала 11,8 млрд грн, що на 23,3% перевищує надходження минулого року і становить 14,0% від усієї суми доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Надходження акцизного податку у січні-квітні 2019 року склали 4,2 млрд грн, що лише на 3,5% більше від надходжень у 2018 році. З цієї суми 2,3 млрд грн (або 54,7%) склали надходження частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (згідно із законодавства, до місцевих бюджетів зараховується 13,44% від суми сплаченого акцизного податку з пального). 

 

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

 

У 2019 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 806 об’єднаних територіальних громад (з урахуванням 24 міст обласного значення, до яких відбулося приєднання). За січень-квітень 2019 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 11,5 млрд грн. Таким чином, у бюджетах ОТГ сконцентровано 16,4% загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (за виключенням м. Києва, яке користується спеціальним статусом) (рис. 3).

 

По 665-ти ОТГ, які мали прямі міжбюджетні відносини у 2018 році (по яких наявна коректна порівняльна база), надходження у січні-квітні 2019 року склали 7,0 млрд грн, що на 19,3% більше минулорічного показника.

У загальній структурі доходів загального фонду 665-ти ОТГ питома вага податку на доходи фізичних осіб становить 56,4%, його надходження склали 3,9 млрд грн. Крім цього, надійшло:

 • плати за землю – 1,0 млрд грн;
 • єдиного податку – 1,2 млрд грн;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 166,6 млн грн.

Детально динаміку та структуру надходжень по 665 ОТГ, утворених у 2015-2017 роках наведено в табл 1. В таблиці окремо виділено показники по 141 ОТГ, утворених в 2018 році, так як у 2019 році ці ОТГ вперше перейшли на прямі міжбюджетні відносини, а отже почали отримувати 60% ПДФО до своїх бюджетів. При цьому варто звернути увагу, що серед 141 ОТГ, утворених у 2018 році, є 24 міста обласного значення, які отримували ПДФО навіть до приєднання до них громад.

 

Табл. 1. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року

Загальна чисельність населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах становить 8315,3 тис. осіб. У 141-й ОТГ, у яких перші вибори відбулися у 2018 році (з урахуванням приєднання) загальна кількість мешканців становить 2694,6 тис. осіб, з яких 1793,1 тис. осіб (66,5%) проживає у 24-х містах обласного значення, в яких відбулося приєднання територіальних громад.

 

Видатки місцевих бюджетів

(сукупно по загальному та спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

 

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року склав 163,5 млрд грн, що на 9,7 млрд грн менше від обсягу видатків, проведених за аналогічний період 2018 року. Із зазначеної суми видатки загального фонду у поточному році склали 144,4 млрд грн, що на 14,4 млрд грн менше минулорічного. На зменшення обсягів видатків з місцевих бюджетів вплинуло значне зменшення у 2019 році компенсаційних виплат внаслідок монетизації субсидій та їх перерахування громадянам безпосередньо з державного бюджету. Виплати населенню з місцевих бюджетів зменшилися у 2019 році на 27,6 млрд грн. 

Із загального фонду бюджетів ОТГ (сукупно, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) проведено видатків у сумі 17,3 млрд грн, у тому числі: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 10,5 млрд грн (60,7% від всієї суми видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,4 млрд грн (8,1%).

Загальна структура видатків місцевих бюджетів станом на квітень 2019 року представлена на рис. 4.

 

Міжбюджетні трансферти. Протягом січня-квітня 2019 року місцевими бюджетами отримано з державного бюджету трансфертів на загальну суму 86,6 млрд грн (за аналогічний період 2018 року обсяг трансфертів місцевим бюджетам складав 115,8 млрд грн, в т.ч. субвенції на соціальний захист населення – 65,1 млрд), зокрема:

 • базова дотація – 3,4 млрд грн (що становить 3,9% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • медична субвенція – 18,6 млрд грн (що становить 21,5% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • освітня субвенція – 21,1 млрд грн (що становить 24,4% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • субвенції на соціальний захист населення – 36,6 млрд грн (що становить 42,3% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • додаткової дотації на утримання закладів освіти та медицини – 5,0 млрд грн (що становить 5,8% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • всі інші трансферти місцевим бюджетам у сукупності складають лише 2,1% загального обсягу міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів.

До державного бюджету з місцевих перераховано 2,3 млрд грн реверсної дотації.

Таким чином, основний обсяг міжбюджетних трансфертів з державного до місцевих бюджетів спрямовується на соціальний захист населення, освіту та медицину. При цьому в бюджетах ОТГ найбільшу часту трансфертів займає саме освітня субвенція. З районних бюджетів, на території яких всі громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини, 99% всіх видатків спрямовуються на соціальний захист населення. Саме тому перегляд повноважень та джерел утримання райрад та районних адміністрацій є надзвичайно актуальним.


Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

Матеріали підготовили експертами Програми «U-LEAD з Європою» Віктор Венцель та Юлія Сибірянська, а також проекту SKL International Ігор Герасимчук на підставі даних Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

ДЖЕРЕЛО

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %