В Сєвєродонецьку було презентовано результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста

26 лютого 2019, 11:48

20 лютого в Кризовому медіа-центрі «Сіверський Донець» було презентовано та обговорено результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста Сєвєродонецьк. Вимірювання здійснювалось експертами Кризового медіа-центра «Сіверський Донець» в рамках національної кампанії Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за унікальною Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити рівень бюджетної прозорості будь-якого міста.


Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів розроблена з метою допомоги органам місцевого самоврядування в запровадженні рішень та практик бюджетної прозорості та залучення громадян до участі в бюджетних процесах на місцевому рівні. Завданням методології є підвищення підзвітності органів місцевого самоврядування, можливість отримати дані щодо напрямків вдосконалення нормативно-правової бази та реалізації кращих практик в сфері бюджетної прозорості, зростання довіри між мешканцями та органами місцевої влади.

Критерії прозорості, визначені у Методології, не замкнені вимогами сьогоднішнього законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна частина показників виходить за межі наявних обов’язкових процедур – ці показники демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні рішення для громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах.

Кампанією вимірювання було охоплено 37 українських міст — всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її результатами сформовано національний рейтинг "Індекс прозорості місцевих бюджетів - 2018" та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних містах.

За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 р. в м. Сєвєродонецьк засвідчено задовільний (44%) рівень прозорості міського бюджету, що свідчить з одного боку про дотримання базового бюджетного законодавства, а з іншого, про недостатньо динамічний рух у напрямку подальшої демократизації бюджетного процесу.

Етапи щодо виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет (49%) та підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього (59%) отримали більш високі оцінки, які відповідають високому рівню прозорості.

По параметру прозорості, який передбачає активне залучення громадян до консультацій та участі в прийнятті бюджетних рішень, отримані містом оцінки є недостатньо високими. На етапі складання проекту бюджету спостерігається нижчий рейтинг (19%) показників через те, що міська рада не затвердила відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік. Відповідно і сам процес організації заходів по збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік в поточному році не був реалізований. Варто зауважити, що в інших обласних центрах така робота давно організована, і органи місцевого самоврядування звітують про отримані пропозиції від громадськості під час складання бюджету на наступний рік, а також про враховані та невраховані пропозиції та обґрунтування таких рішень.

Серед позитивних практик варто зауважити, що в Сєвєродонецькій міській раді у відповідності до бюджетного регламенту створена робоча група, до якої входять представники різних зацікавлених сторін, проте її діяльність носить скоріше формальний характер і не є достатньо ефективною. Також не працює норма, закріплена в статуті територіальної громади, яка передбачає процедури та порядок проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори.


Щодо другого етапу бюджетного процесу – розгляд та прийняття бюджету, тут показники міста дещо зросли (43%). Досягнути ще більш високих показників місту не дозволило те, що діяльність постійної бюджетної комісії було заблоковано і важливий етап розгляду проекту рішення профільною комісією не був реалізований. Проте позитивним аспектом при оцінці цього показника стало те, що в місті бюджетним регламентом закріплені процедури консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет, і такі консультації були проведені в форматі бюджетних слухань з питань презентації проекту міського бюджету на 2018 рік. При цьому важливо зауважити, що "бюджетні слухання" проведено заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на наступний рік, який виносився на розгляд сесії. На жаль, тільки міська рада не оприлюднила звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян до проекту рішення про бюджет, отриманих в рамках «бюджетних слухань» та обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій.

Що стосується безпосередньо прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік, то відповідний показник в місті оцінено в 60,0%, що відповідає високому рівню прозорості. Це зумовлено тим, що засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, відбулось не пізніше, ніж 25 грудня, громадянам доступний на сайті відеозапис пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про бюджет, і також громадянам було забезпечено безперешкодний доступ до пленарного засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет.

Вагомим досягненням міста є реалізація «Бюджету участі», який вперше був запроваджений в місті в 2018 році і на реалізацію якого міська рада виділила 5 млн гривень. Для забезпечення реалізації програми місто підключено до інтернет–порталу «Громадський проект», затверджено Положення про громадський бюджет, громадяни мають можливість голосувати за громадські проекти як онлайн, так і в пунктах для голосування. З огляду на це, на третьому етапі бюджетного процесу, – виконання бюджету, місто має інновативний рівень «прозорості» (100%) в частині прозорості рішень.

Ще однією позитивною практикою є публічне звітування про виконання місцевого бюджету за минулий рік (інновативний рівень – 100%). 13 березня у приміщенні Сєвєродонецької міської ради відбулось публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік. У заході взяли участь керівництво міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, депутати і громадськість. Начальник фінансового управління Марина Багрінцева детально та ретельно зупинилася на всіх видатках і доходах міського бюджету минулого року. Візуалізацію бюджетних процесів для присутніх здійснено у презентації «Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік».

З позитивних практик можна також виділити наступні аспекти відкритості інформації:

На сайті Сєвєродонецької міської ради оприлюднюється прогноз доходів та видатків на плановий бюджетний рік. Він затверджений у форматі проекту рішення сесії міської ради «Про міській бюджет на 2018 рік». Проект рішення оприлюднено з додатками та пояснювальною запискою про міський бюджет. Але, на жаль, проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено 18.12.2017, у той час як рішення прийняте 26.12.2017, тобто 20-денний термін не витримано.

Громада міста має затверджену Стратегію розвитку міста до 2020 року, яка також оприлюднена на сайті Сєвєродонецької міської ради за посиланням.

Серед найбільш позитивних аспектів відкритості бюджетної інформації є наявність окремого розділу на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради, в якому має бути зосереджена вся актуальна інформація щодо впровадження бюджетної політики. Серед іншого, в даному розділі опубліковані всі рішення, зі всіма необхідними додатками, які стосуються прийняття бюджету та змін до нього. Проте, на жаль, в цьому розділі неможливо переглянути актуальний бюджет міста з урахуванням всіх внесених змін. При цьому, в розділі є можливість ознайомитись зі своєчасно і в повному обсязі оприлюдненими квартальними та річними звітами про використання бюджету.


Серед важливих особливостей, які стосуються відкритості інформації, варто також зауважити, що на офіційному сайті міської ради створений окремий розділ «Публічні закупівлі в системі «Prozorro», в якому в машиночитному форматі опублікований актуальний річний план закупівель.

Водночас є позиції, які потребують покращення, причому деякі з них можна зробити досить легко і швидко.
В Сєвєродонецьку існує велика проблема щодо несвоєчасного оприлюднення проектів рішень про внесення змін до бюджету. Зафіксовані навіть випадки, коли проект змін до бюджету взагалі не був опублікованим на момент розгляду його депутатами, і, відповідно, рішення приймалося просто наосліп.

Також досить негативним є наступний факт - програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2018 рік була затверджена рішенням ради лише 26.06.2018. Тобто ПСЕР була затверджена більш ніж на півроку пізніше прийняття рішення про затвердження бюджету міста. Зараз програма вже оприлюднена на офіційному сайті міської ради з необхідними додатками, серед яких: основні показники соціально-економічного та культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2018 рік, паспорта програм розвитку структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік, перелік міських цільових програм, які передбачається фінансувати у 2018 році, перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати  в 2018 році за рахунок залучених та бюджетних коштів, планові показники економічної діяльності комунальних підприємств м. Сєвєродонецька на 2018 рік.

Негативно також сприймається відсутність титульних списів капітальних видатків, які б могли стати основою при визначенні пріоритетів витрачання бюджетних коштів.

Також негативну оцінку отримав рівень відкритості інформації про діяльність комунальних підприємств. На сайті міської ради відсутній окремий підрозділ, відведений для інформування про діяльність комунальних підприємств і взагалі не оприлюднено повний перелік всіх комунальних підприємств. Хоча споживачам послуг важливо було б мати повну інформацію про всі комунальні підприємства міста. Важливою є наступна інформація: назва, сфера діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ, фінансові плани та звіти про виконання фінансових планів, реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету.

Тобто, підсумовуючи, можна зазначити, що, незважаючи на деякі позитивні тенденції, Сєвєродонецьк має пройти ще непростий шлях до того, щоб інформація про бюджет стала насправді відкритою для громадян.

З детальними результатами оцінювання та Методологією  оцінки прозорості місцевих бюджетів можна ознайомитись на сайті https://tlb.in.ua/.

Національна кампанія "Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018" здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" в рамках проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".

 

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %