Управління службою в органах місцевого самоврядування: про що говорить новий Закон

30 серпня 2023, 8:58

У третій публікації для Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" очільниця ЦНАПу Олександрівської громади Ольга Циркунова аналізує Розділ ІІІ «Управління службою в органах місцевого самоврядування» нового Закону "Про службу в ОМС", ухваленого 2 травня 2023 року.

Цей розділ у поточній редакції Закону не відображений, а, отже, заслуговує на більш детальний аналіз.

Стаття 14 «Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування» нового Закону містить перелік напрямів державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування. Всього їх налічується 3, а саме:

1) правове регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування;

2) організація підготовки та підвищення рівня професійної компетентності виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування;

3) правовий та соціальний захист виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування.

Також статтею 14 нового Закону наведено перелік повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування:

1) розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування;

2) забезпечує інформаційно-консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;

3) забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування;

4) здійснює моніторинг за додержанням умов реалізації громадянами права на доступ до служби та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

5) здійснює інші повноваження, передбачені новим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері служби в органах місцевого самоврядування:

1) здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій публічної служби, вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання, а також розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, електронно-комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;

2) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевого самоврядування та формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення;

3) координує навчально-методичне забезпечення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування;

4) надає методичну допомогу службам управління персоналом;

5) здійснює інші повноваження, передбачені новим Законом.

Стаття 15 нового Закону містить перелік осіб, які здійснюватимуть повноваження керівника служби в органі місцевого самоврядування, таким чином:

1) Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради здійснюватиме повноваження у секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради, в апараті сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради та її виконавчих органах, виконавчому апараті районної, обласної ради стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорії І;

2) Керуючий справами виконавчого комітету, крім виключних випадків, передбачених новим Законом, здійснюватиме такі повноваження в апараті сільської, селищної, міської ради стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

3) Керуючий справами секретаріату (апарату) відповідно у секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

4) Керуючий справами виконавчого апарату у виконавчому апараті районної, обласної ради стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

5) Керуючий справами виконавчого комітету, крім виключних випадків, передбачених новим Законом, - в апараті районної у місті (у разі створення) ради та її виконавчих органах стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

6) Керівник виконавчого органу у виконавчому органі ради, утвореному із статусом юридичної особи публічного права, стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ.

До речі, варто зазначити, що пункт 6 і є виключним випадком, про які йдеться в пунктах 3 та 5 статті 15 нового Закону.

Стаття 16 нового Закону налічує 16 чітких пунктів з переліком повноважень керівника служби в органі місцевого самоврядування, також передбачено, що він виконує інші повноваження відповідно до нового Закону.

Здебільшого, на нашу думку, вказана стаття перелічує повноваження, які на даний час виконує спеціаліст або відділ з кадрових питань, однак все ж є декілька цікавих моментів.

Так, пункт 10 статті 16 нового Закону передбачає, що керівник служби приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення службовців місцевого самоврядування. Який порядок прийняття та яка форма рішення має бути, - новий Закон цього не містить, однак, забігаючи наперед, варто зазначити, що частиною 5 статті 46 нового Закону зазначено, що встановлення посадового окладу, надбавок, доплат, компенсацій, премій службовцю місцевого самоврядування здійснюється керівником служби відповідно до нового Закону та рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради.

Для прикладу, встановлення посадового окладу службовцю передбачає створення схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування, яка складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування, котрий обіймає посаду категорії ІІІ, та міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами (у коефіцієнтах).

Вказана схема затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі створення), районною, обласною радою за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради.

Щодо надбавок за вислугу років новий Закон визначає конкретну вимогу, що вказаний вид надбавки встановлюється на рівні 3 відсотки посадового окладу службовця за кожен рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

А от розміри надбавок за ранги службовців визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі створення), районною, обласною радою, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 49 нового Закону, встановлення премій службовцям місцевого самоврядування здійснюється керівником служби залежно від особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування відповідно до Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування, затвердженого відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі створення), районною, обласною радою.

Стаття 50 нового Закону визначає порядок здійснення доплат службовцям місцевого самоврядування. У вказаній статті визначено два виду доплат:

1) Доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, виплачується у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.

2) Доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника службовцю місцевого самоврядування або службовцям місцевого самоврядування, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

Стаття 51 нового Закону визначає види заохочень службовців, детальний їх аналіз ми зробимо в наступних публікаціях, однак варто зазначити, що керівник служби при прийнятті рішення про заохочення повинен керуватися Положенням про заохочення службовців місцевого самоврядування, яке затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі створення), районною, обласною радою.

Стаття 17 нового Закону має назву «Служба управління персоналом в органі місцевого самоврядування», отже відповідно до вимог вказаного Закону, в органі місцевого самоврядування утворюється підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі служба управління персоналом).

Отже, служба управління персоналом створюється для забезпечення здійснення керівником служби своїх повноважень щодо добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування, документального оформлення вступу на службу, її проходження та припинення, укладання та розірвання трудових договорів з працівниками патронатної служби та іншими працівниками в органі місцевого самоврядування, та виконання інших функцій, передбачених законодавством.

Навіщо створювати таку службу або вводити окрему посаду, якщо в кожному органі місцевого самоврядування на сьогоднішній день є кадрова служба, або особа, яка відповідає за кадри, - питання відкрите. Звісно, якщо дивитись більш широко, то новим Законом встановлено більш конкретні та жорсткі вимоги щодо роботи з персоналом, але про це ми поговоримо в наступних статтях.

Служба управління персоналом має працювати відповідно до Положення, яке в органі місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про службу управління персоналом в органі місцевого самоврядування. Положення про службу управління персоналом в органі місцевого самоврядування затверджується відповідною радою.

В наступній статті ми перейдемо до аналізу Розділу IV «Вступ на службу в органах місцевого самоврядування» нового Закону, більш детально розглянемо хто має право на службу в органах місцевого самоврядування, який порядок проведення конкурсу, проаналізуємо порядок призначення на посаду службовця місцевого самоврядування.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %