Прозора діяльність комунальних підприємств у громадах: бути чи не бути?

14 липня 2020, 13:55

Коли йдеться про прозорість та відкритість бюджету громади, не слід забувати про комунальні підприємства (КП), створені органом місцевого самоврядування, які оперують коштами та майном громади і мають здійснювати діяльність, спрямовану на задоволення потреб жителів.

Комунальні підприємства забезпечують громади різними видами послуг – це й благоустрій, і житлово-комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення сміття, ритуальні послуги) тощо.  

Так склалося, що значна частина комунальних підприємств, а особливо в сільських ОТГ, є збитковими і не можуть похвалитися позитивною фінансовою рентабельністю та спроможністю. У таких громадах ці підприємства є дотаційними і стають  фінансовим «тягарем» для місцевого бюджету.  На практиці спостерігається і проблема з персоналом, а саме відсутність кваліфікованих кадрів, зокрема й  на посаду керівника КП. Особливої уваги заслуговує питання добросовісного розрахунку за спожиті комунальні послуги клієнтами (населенням, організаціями та підприємствами ОТГ), особливо у сфері водопостачання/водовідведення та вивезення сміття.

Як вирішити ці та інші проблеми у діяльності КП? Про це – у матеріалі експерток Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» Марії Орлової та Елли Петренко.

На думку експерток, такі проблеми комунальних підприємств виникають здебільшого через непоінформованість громади та непрозору діяльність самих КП, незалученість громадян до управління діяльністю КП і як наслідок нерозуміння, для чого і на яких засадах працює комунальне підприємство.  

Оцінювання Індексу прозорості місцевого бюджету у 2019 році продемонструвало, що 60 громад зі 106 оцінених оприлюднюють перелік своїх комунальних підприємств та інформацію про них, з них близько 38 ОТГ на офіційному сайті мають окремий підрозділ, відведений для інформування про діяльність КП. Близько 10 ОТГ оприлюднюють цю інформацію в машиночитному форматі. Всі інші критерії (оприлюднення фінансових планів та планів розвитку КП, а також звітів про їх виконання, оприлюднення реєстру укладених КП договорів, боргових зобов’язань та робота при КП наглядових рад) це скоріше виняток, ніж правило в громадах.

Нагадаємо, що Індекс прозорості місцевого бюджету передбачає оцінювання двох показників, що характеризують прозорість діяльності комунальних підприємств громади, - «Діяльність комунальних підприємств» (9 балів: Чи на сайті ОМС є окремий підрозділ, відведений для інформування про діяльність КП? Чи оприлюднено повний перелік всіх комунальних підприємств? Чи оприлюднено повну інформацію про всі КП міста: назва, сфера діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ? Чи оприлюднено фінансові плани всіх КП у вигляді Excel таблиці, або в іншому форматі електронних таблиць? Чи оприлюднено звіти про виконання фінансових планів всіх КП? Чи оприлюднено реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету? Чи оприлюднено в машиночитному форматі перелік КП? Чи оприлюднено в машиночитному форматі звітність КП? Чи оприлюднено в машиночитному форматі реєстр боргових забов'язань КП?) та «Ефективність комунальних підприємств» (3 бали: Чи діють при КП наглядові ради? Чи мають КП плани розвитку? Чи наявні звіти про виконання планів розвитку КП?).

Найбільшу кількість балів за цими показниками набрали такі громади: 

 • по 5 балів отримали Чмирівська та Немирівська ОТГ;
 • по 4,5 бали - Апостолівська, Вознесенська, Золочівська, Оріхівська та Тульчинська ОТГ;
 • по 4 бали - Баштанська, Бобринецька, Вишнівецька, Нижньовербізька, Підволочиська ОТГ.

Як сьогодні організовано інформування про діяльність комунального підприємства? 

Вимоги щодо оприлюднення обов’язкової інформації про діяльність комунального підприємства регулює ст. 78 Господарського кодексу України (ГКУ). Відповідно до неї КП повинні оприлюднювати інформацію про свою діяльність шляхом розміщення її на власній вебсторінці (вебсайті) або на офіційному вебсайті засновника КП у строки та в порядку, визначені рішенням відповідної місцевої ради.

Наприклад, у Григорівській сільській раді Присиваської ОТГ (Херсонська область) у жовтні 2018 року було затверджено порядок інформування про діяльність комунальних підприємств Григорівської сільської ради. У Музиківській ОТГ подібний документ почав працювати з березня 2019 року. 

Відповідно до даних документів на офіційному вебсайті ради створюється окремий розділ «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному КП.

Уповноважена особа, визначена наказом директора комунального підприємства, подає відділу сільської ради інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді, яка в подальшому розміщується адміністратором на сайті ради.  

Слід відмітити, що орган місцевого самоврядування, який є засновником комунального підприємства, у затвердженому ним Порядку також визначає і перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному вебсайті (відповідно до ст.78 «Комунальні унітарні підприємства» ГКУ), а також на власний розсуд може включати додатковий перелік документів до оприлюднення.

Інформацію про комунальні підприємства громади подають у звичний спосіб: у вертикальному чи горизонтальному меню офіційного вебсайту ОТГ є розділ з переліком самих КП громади з посиланням на їх сторінки, де й оприлюднюється основна інформація.

Наведемо декілька прикладів для наочності.

Немирівська ОТГ

Вознесенська ОТГ

Вишнівецька ОТГ

Підволочиська ОТГ

 

Інформацію про діяльність Музиківського комунального підприємства розміщено на спеціально відведеній сторінці, а також на сайті у розділі «Новини» зявляється інформація про поточну роботу, успішні історії, оголошення.

 

Яку інформацію необхідно оприлюднювати? 

Та ж ст.78  «Комунальні унітарні підприємства» ГКУ визначає перелік інформації, яка  підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

 • цілі діяльності комунального унітарного підприємства;
 • квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
 • статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
 • річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";
 • інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства. 

Обов’язкову інформацію варто групувати, доповнювати та розміщувати на офіційному вебсайті громади наступними блоками:

 1. Загальна інформація про КП:
 • Перелік всіх комунальних підприємств ОТГ;
 • Повне найменування, код ЄДРПОУ, контактні дані (адреса, індекс, телефони та час роботи і прийому керівника), в тому числі електронна пошта.
 • Цілі діяльності комунального підприємства;
 • Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • Статут комунального підприємства у чинній редакції
 • Чинний штатний розпис.
 • Існуючі вакансії, порядок та умови подачі документів на них або вказівку про відсутність вакансій.
 • Відомості про майно, яке може бути надано в оренду та або відчужене з вказівкою його характеристики та фотографій майна.
 • Інформація про основні види діяльності, послуги комунального підприємства для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів та умови і порядок оплати послуг, в тому числі реквізити для сплати коштів за послуги.
 • Плани розвитку КП та наявні звіти про виконання цих планів розвитку КП.
 1. Інформація про фінансовий стан КП:
 • Річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • Аудиторські висновки та звіт щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився;
 • Річний план закупівель, включно зі змінами та додатками у разі наявності;
 • Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом;
 • Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • Перелік об’єктів комунального майна, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства.
 • Фінансові плани всіх КП у вигляді Excel таблиці, або в іншому форматі електронних таблиць
 • Звіти про виконання фінансових планів всіх КП.
 1. Інформація про керівництво комунального підприємства:
 • Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику);
 • Рішення сільської ради щодо комунального підприємства.
 • Річні звіти керівника підприємства.
 1. Інформація про укладені господарські договори, сума яких перевищує 3000 грн (як, наприклад, у Присиваській ОТГ):
 • Номер, дата та назва договору;
 • Найменування контрагента, його код ЄДРПОУ;
 • Сума договору, строк виконання послуг, предмет договору;
 • Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної особи, що вносила інформацію;
 • Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги та виконання робіт підприємством
 • Посилання на кабінети в Edata та ProZorro
 • Реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету 
 1. Інформація про діяльність наглядової ради КП:
 • Склад наглядової ради, зокрема біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
 • річні звіти наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

Варто зазначити й необхідність  оприлюднення інформації про діяльність КП у машиночитному форматі – це може бути і перелік КП,і  звітність, і  реєстр боргових забов'язань КП та інше. 

З чого почати? Що робити? 

Рекомендації щодо підвищення прозорості та відкритості інформації про діяльність КП:

 1. Перш за все необхідно вивчити чинну практику інформування комунальних підприємств про свою діяльність. В цьому вам вже трохи допомогла наша стаття.
 2. Розробити та прийняти на сесії Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств та Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному вебсайті. Приклади чинних порядків ви можете знайти тут:

Присиваська ОТГ

Музиківська ОТГ

У поки що необ’єднаній Здолбунівській громаді порядок інформування про діяльність КП було затверджено завдяки наполегливості громадських активістів та частини депутатського корпусу.

Приклад Порядку

 1. Розпочати дотримуватися Порядку і не припиняти інформувати громаду, а також мати зворотній зв'язок зі споживачами цієї інформації і вдосконалювати розділ «Комунальні підприємства» на сайті. 
 1. І вже як «вищий пілотаж» - створити Наглядову раду для комунального підприємства. Детальне пояснення, для чого це, і пакет документів є за посиланням

«Комунальні підприємства – це спосіб виведення бюджету із зони формальної відповідальності міського голови. Якщо все добре зроблено – мовляв, це я зробив, якщо погано – це все керівник КП натворив. Проте саме міський голова одноосібно укладає угоду з керівником КП, а отже повна і одноосібна відповідальність на мерові така сама, як і на керівнику КП.  На жаль, керівники КП не читають більшість букв у своїх контрактах, окрім розділу про оплату праці, а там ще є про прибуткову діяльність. Та чомусь прийнято вважати, що КП – це така собі пожежно-обслуговуюча потреби організація, значно дешевша, ніж комерційні підрядники. Це далеко не завжди так. Ситуацію можна виправити у три кроки. Перший – це зобов’язати оприлюднювати інформацію про всю діяльність КП. Ми це зробили, незважаючи на саботаж зі сторони міського голови та групи його прибічників у раді. Другий – встановити порядок погодження платежів КП для виконання тих чи інших робіт чи закупівель від визначеної суми із виконкомом, а у нашому випадку – з бюджетною комісією, оскільки виконком, як часто де є, повністю «промерський». Третій – визначити порядок відбору керівника КП або створення наглядової ради при КП, щоб вийти із замкнутого кола поруки двох осіб, які освоюють мільйонні бюджети», - розповів про досвід активності депутат Здолбунівської міської ради Микола Орлов.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %