Права і обов'язки: що змінить новий Закон "Про службу в ОМС"?

13 липня 2023, 10:25

Продовження аналізу нового Закону "Про службу в ОМС", ухваленого 2 травня 2023 року Верховною Радою України. У другій публікації для Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" очільниця ЦНАПу Олександрівської громади Ольга Циркунова аналізує правовий статус службовців місцевого самоврядування» відповідно до нового Закону.

На відміну від поточної редакції Закону, в новому стаття «Основні права службовця місцевого самоврядування» має ширший перелік прав службовця місцевого самоврядування. У вказаній статті зазначаються такі загальні права, наприклад:

- повага до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

- чітке визначення посадових обов’язків;

- оплату праці;

- відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону, так і права більш притаманні службі в органі місцевого самоврядування, такими є:

- підвищення рівня професійної компетентності відповідно до потреб органу місцевого самоврядування;

- просування по службі з урахуванням професійної компетентності, результатів службової діяльності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- захист від незаконного переслідування з боку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у разі повідомлення ним про факти порушення вимог цього Закону.

Особливу увагу варто звернути на останній зазначений пункт: погоджуємось, що станом на сьогодні від такого переслідування ніхто не застрахований, однак вказана стаття жодним чином не розкриває визначення «захист» від переслідування, тому виникають питання, як відбувається захист та хто буде захищати?

Варто також зазначити, що новий Закон має більший перелік не тільки прав, але й обов’язків службовця місцевого самоврядування, додатково було включено наступні обов’язки:

- дотримуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування та правил етичної поведінки;

- з повагою ставитися до державних символів України та символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;

- обов’язково використовувати під час виконання своїх посадових обов’язків державну мову, не допускати дискримінації державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

- додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Переважно вказаний перелік обов’язків спрямований на шанобливе ставлення до мови, державних символів, адже службовці місцевого самоврядування є безпосередніми представниками держави на місцях.

Варта уваги стаття 11 нового Закону, яка регламентує підпорядкування службовця місцевого самоврядування та зокрема виконання ним актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також доручень керівника.

Вказаною статтею передбачено, що службовець зобов’язаний виконувати акти органів місцевого самоврядування, посадових осіб та виконувати розпорядження (накази), доручення керівника, видані в межах його повноважень.

Зокрема частина 7 статті 11 нового Закону передбачає дії, які має виконати службовець, у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником розпорядження (наказу). У такому випадку службовець повинен повідомити про сумніви законності керівника, виклавши свої застереження у письмовій формі із зазначенням положень нормативно-правових актів, які будуть порушені у випадку виконання такого розпорядження (наказу), доручення.

Якщо розпорядження (наказ), доручення буде підтверджено у письмовій формі службовець місцевого самоврядування зобов’язаний виконати таке розпорядження (наказ), доручення, крім явно злочинного. Одночасно з виконанням такого розпорядження (наказу), доручення службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про зазначені застереження керівника служби, сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради або відповідну раду. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання зазначеного розпорядження (наказу), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного розпорядження (наказу), доручення.

У разі ж якщо службовець місцевого самоврядування виконав розпорядження (наказ), доручення керівника, визнане у встановленому законом порядку незаконним, і не повідомив у письмовій формі осіб, які зазначені вище, він несе відповідальність відповідно до закону.

Однією з новел нового Закону є передбачення в ньому статті, яка регламентує політичну неупередженість службовця місцевого самоврядування, зокрема вказується перелік дій, які не має права здійснювати службовець. У вказаній статті також вказано, які дії необхідно зробити, якщо службовець зареєструється кандидатом на виборах.

Завершуємо аналіз Розділу ІІ статтею 13, яка передбачає захист права на службу в органах місцевого самоврядування, а саме:

- у разі порушення наданих прав або виникнення перешкод у їх реалізації, службовець місцевого самоврядування, який займає посаду категорій І, ІІ, ІІІ, протягом 30 календарних днів з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про це, може подати керівнику служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкоджання в їх реалізації;

- в свою чергу керівник служби витребовує письмові пояснення від особи, яка здійснила дії або бездіяльність, що порушили права службовця та утворює комісію у складі не менше трьох осіб;

- до складу комісії включаються представники юридичної служби та служби персоналу, представники відповідного службовця та в разі наявності виборного органу первинної профспілкової організації – делеговані його рішенням представники з числа службовців місцевого самоврядування;

- керівник служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати службовця обґрунтовану письмову відповідь, яка має ґрунтуватися на висновку комісії;

- службовці місцевого самоврядування мають право оскаржити до суду письмову відповідь, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав.

У наступній статті ми розглянемо Розділ ІІІ Закону «Управління службою в органах місцевого самоврядування».

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %