Підзвітність у бюджетному процесі: як вдало презентувати інформацію про виконання бюджету в громаді

31 січня 2024, 12:44

З початком 2024 року в громадах розпочався пʼятий етап бюджетного процесу – підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. В першій частині цього аналітичного матеріалу експерти Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» розповіли про основні процеси, що відбуваються в громадах при звітуванні, хто їх здійснює і хто представляє результати для громадськості, а також про те, яка документація готується і в які терміни.

У другій частині ми детальніше зупинимося на центральній події етапу – проведенні публічного звітування, розкажемо про поради для органів місцевого самоврядування в частині проведення публічного представлення інформації про виконання бюджету за рік та переваг цього як для місцевої влади, так і для громадськості.

Долучитися до бюджетного процесу на етапі звітування громадянам можна, взявши участь в обговоренні звіту про виконання бюджету під час його публічного представлення.

Що говорить Бюджетний кодекс України (БКУ)?

Ч.5 ст.28 БКУ передбачає проведення публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету виконавчим органом місцевої ради та усіма головними розпорядниками бюджетних коштів (ГРБК). 

Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів відповідно до показників, затверджених рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Анонс про час і місце публічного представлення такої інформації оприлюднюється разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України (ч.1 п.22), визначають, що в умовах воєнного стану не застосовуються вимоги ч.5 ст. 28 БКУ. Відповідно, під час дії воєнного стану місцева рада МОЖЕ не проводити публічне представлення інформації про виконання місцевих програм до 15 березня та щодо представлення інформації про виконання бюджету за рік до 20 березня. 

Зазначимо, що ці обмеження стосуються лише факту публічного представлення інформації, а не обов'язку щодо їх складання та подання звітності, який залишається чинним. І цими нормами не заборонене проведення публічного представлення інформації, тому ОМС вправі самі приймати рішення про його організацію.

Проведення публічного звітування місцевої влади про використання бюджету громади має численні переваги для влади і жителів.

Позитивні наслідки впровадження інструменту публічного звітування для органу місцевого самоврядування:

 • дієвий інструмент демонстрації результатів діяльності;
 • можливість заручитися підтримкою жителів для реалізації планів і програм;
 • майданчик для пояснення своїх дій;
 • зворотній зв’язок від споживачів бюджетних послуг;
 • дозволяють владі зрозуміти пріоритети та очікування громадян, що сприяє більш ефективному врахуванню громадських потреб у процесі прийняття рішень;
 • звітування стимулює громадську участь, оскільки громадяни можуть брати участь в обговоренні бюджету та виражати свої думки;
 • регулярне звітування дозволяє владі вчасно виявляти можливі проблеми та вживати заходів для їх вирішення, підвищуючи ефективність управління;
 • публічність – це запорука для запобігання корупції;
 • зростання довіри до дій влади з боку громадськості.

Не менш позитивні наслідки від запровадження сталої практики публічного звітування для жителів громади:

 • доступна об’єктивна інформація про використання бюджетних коштів;
 • громадянам надається реальна можливість контролювати використання бюджетних коштів та перевіряти, чи досягаються поставлені цілі;
 • наявні необхідні дані для громадського контролю за ефективністю видатків;
 • можливість впливу на владу з метою підвищення ефективності видатків на основі верифікованої інформації, а не емоцій та здогадок;
 • публічні заходи, пов'язані зі звітуванням, створюють сприятливу обстановку для взаємодії громадян з представниками влади;
 • сприятливі умови для розвитку аналітичних можливостей громадських організацій;
 • зростання фінансової грамотності громадян;
 • зростає політична відповідальність влади за результати використання бюджету.

Як організувати публічне звітування у громадах?

Організація публічного представлення звіту про бюджет у громаді є важливим етапом для забезпечення прозорості та залучення громадян до бюджетного процесу.

Норми Бюджетного кодексу України стосуються всіх органів місцевого самоврядування і не можуть враховувати особливостей усіх територіальних громад. БКУ не визначає всіх деталей та подробиць процесу публічного звітування, зокрема не визначено:

 • місце розташування інформації;
 • суб’єкт звітування (хто звітує);
 • права учасників звітування;
 • процедуру звітування (регламент);
 • застосування презентації під час публічного звітування;
 • перелік роздаткових матеріалів, що розповсюджуються перед публічним звітуванням;
 • вичерпний перелік та обсяг оприлюдненої інформації (додатки, пояснення тощо);
 • порядок моніторингу оприлюднення інформації та звітування;
 • механізм реалізації результатів публічного звітування.

Тому форма та рівень заходів публічного звітування про бюджет проведення залежить від волі керівника органу місцевого самоврядування та кваліфікації відповідних посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування, що готують організаційно та змістовно такий звіт.

Унормувати та систематизувати цей процес можна прийняттям відповідного нормативно-правового акту або внесення в нього змін. Наприклад, це може бути Бюджетний Регламент з планом заходів щодо всього бюджетного процесу або окремий Порядок. Ухвалення на місцевому рівні Порядку публічного звітування про результати виконання бюджету дасть змогу визначити правила стосовно перелічених вище важливих елементів процедури публічного звітування.

Таким чином, це стане передумовою створення майданчикового діалогу, який передбачатиме живе спілкування у визначеному форматі, що враховує особливості певної громади. На нашу думку, якісний звіт – це не лише про те, що було, а й про те, як буде в майбутньому, це основа майбутнього прогнозу бюджету наступних періодів.

Чіткі детальні правила і процедури публічного звітування зроблять цей інструмент зручним для органу місцевого самоврядування, оскільки на постійній основі визначать дії суб’єктів звітування.

Нижче наведемо кілька кроків для ефективної організації такого заходу.

Після підготовки та подання фінансовим органом місцевої ради тексту проєкту рішення про виконання бюджету за рік (до 1 березня) рекомендуємо ОМС звернутися до алгоритму самого процесу підготовки до публічного звітування:

 1. Підготувати текст/презентацію звіту. Розробіть зрозумілу та візуально привабливу презентацію. Використовуйте графіки, діаграми та інші візуальні засоби для полегшення розуміння інформації. Забезпечте оприлюднення цієї інформації для ознайомлення.
 2. Визначити дату та місце презентації звіту на відкритій зустрічі з громадянами.  Строк звітування – до 20 березня. Оберіть такий час, який найбільше влаштовує громаду і забезпечує максимальну участь.
 3. Широко поінформувати громаду про подію. Не пізніше ніж за 10 днів повідомити громадянам про час і місце її проведення, в анонсі варто оприлюднити і сам текст/презентацію звіту. Використовуйте різні канали: афіші, оголошення на місцях, вебсайт громади, соціальні мережі та місцеві ЗМІ.
 4. Залучити спікерів. Запросіть виступати фахівців, які можуть чітко пояснити різні аспекти бюджету. Це можуть бути представники місцевої влади (наприклад керівник фінансового органу), фінансові експерти чи представники громадських організацій.
 5. Презентувати звіт на відкритій зустрічі з громадянами у спосіб, що дозволяє присутнім поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції, отримати відповідь по суті.
 6. Забезпечити трансляцію та запис. Розгляньте можливість трансляції заходу в інтернеті для тих, хто не може прийти особисто. Запис події для подальшого перегляду також може бути корисним.
 7. Підготувати документи, що містять основні пункти звіту, та розповсюдити їх серед учасників. Це може бути корисно для подальшого вивчення та аналізу.
 8. Залучити партнерів. Запросіть представників громадських організацій, бізнесу та інших партнерів, які можуть внести вагому думку та підтримку.
 9. Забезпечити зворотній зв'язок. Після заходу збирайте відгуки та відзначайте можливі аспекти для подальшого вдосконалення подій такого роду. Проконтролювати розгляд радою та її органами доручень, зауважень та пропозицій, що надійшли від громадян під час звітування.

Ці заходи допоможуть забезпечити успішне публічне представлення звіту про бюджет, сприяючи включенню громадян у бюджетний процес.

Громада має невід’ємне право заслуховувати публічні звіти у бюджетній сфері та надавати їм оцінку. Законодавчі норми зобов’язують представників місцевої влади бути підзвітними і підконтрольними територіальній громаді. Механізм публічного звітування про використання коштів сприяє ефективній комунікації між органами влади й інститутами громадянського суспільства у сфері місцевих фінансів, що є запорукою їх злагодженої взаємодії та підвищення довіри до влади. У разі повноцінного використання можливостей цього каналу переваги отримують обидві сторони.

Марія Орлова, експертка Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!»

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %