Місцеві бюджети: дані за І квартал 2020 року

25 травня 2020, 21:28

За даними офіційної звітності Державної казначейської служби України, протягом січня-березня 2020 року до місцевих бюджетів України у сукупності надійшло 114,6 млрд грн (на 22,9 млрд грн або на 16,6% менше, ніж за І квартал 2019 року) (див. рис. 1), у тому числі:

 • доходи загального фонду склали 104,9 млрд грн (на 23,4 млрд грн або на 18,2% менше аналогічного періоду 2019 року);
 • спеціального – 9,7 млрд грн (на 0,5 млрд грн або на 5,8% більше аналогічного періоду 2019 року).

 

Рис.1. Доходи місцевих бюджетів України за І квартал 2019 та 2020 років

 

За підсумками І кварталу 2020 року, частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України склала 40,8%, хоча аналогічний показник за підсумками І кварталу 2019 року становив 50%.

За станом на 01.04.2020 року затверджений на 2020 рік плановий показник доходів місцевих бюджетів (з урахуванням змін) становить 471,3 млрд грн. За підсумками І кварталу 2020 року рівень виконання річного планового показника в цілому становить 24,3%, у тому числі:

 • по загальному фонду – 24,6%,
 • по спеціальному – 21,5%. (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Доходи місцевих бюджетів України за І квартал 2020 року

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

план зі змінами,
млрд грн

факт,

млрд грн

рівень виконання
плану

план зі змінами,
млрд грн

факт,

млрд грн

рівень виконання
плану

план зі змінами,
млрд грн

факт,

млрд грн

рівень виконання
плану

Власні доходи

293,74

67,66

23,0%

17,44

4,64

26,6%

311,18

72,30

23,2%

Трансферти з державного бюджету

132,41

37,24

28,1%

27,68

5,06

18,3%

160,09

42,30

26,4%

Разом

426,15

104,90

24,6%

45,12

9,70

21,5%

471,27

114,60

24,3%

 

У порівнянні з січнем-березнем 2019 року, надходження до місцевих бюджетів за І квартал 2020 року зменшилися на 22,9 млрд грн або на 16,6% (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Показники надходжень до місцевих бюджетів за І квартал 2019 та 2020 років

Показники
Загальний фонд
Спеціальний фонд
РАЗОМ
факт І кв. 2019 р.,
млрд грн
факт І кв. 2020 р.,
млрд грн
відхилення
факт І кв. 2019 р.,
млрд грн
факт І кв. 2020 р.,
млрд грн
відхилення
факт І кв. 2019 р.,
млрд грн
факт І кв. 2020 р.,
млрд грн
відхилення
Власні доходи
60,47
67,66
+11,9%
5,87
4,64
-21,0%
66,34
72,30
+9,0%
Трансферти з державного бюджету
67,83
37,24
-45,1%
3,30
5,06
+53,3%
71,13
42,30
-40,5%
Разом
128,30
104,90
-18,2%
9,17
9,70
+5,8%
137,47
114,60
-16,6%

 

Основною причиною змін є зменшення надходжень трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів. Так, у 2020 році з місцевих бюджетів не здійснюються окремі видатки, пов’язані з реалізацією державних програм соціального захисту. Тому у січні-березні 2019, минулого року, місцеві бюджети отримали з державного бюджету субвенції:

 • на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та іншим категоріям громадян в обсязі 13,1 млрд грн;
 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв – 16,5 млрд грн;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 0,145 млрд грн.

Таким чином, протягом І кварталу 2019 року за названими напрямками місцеві бюджети отримали субвенцій на загальну суму 29,7 млрд грн, які в поточному, 2020 році, уже не надходять до місцевих бюджетів, а фінансуються безпосередньо з державного бюджету. Крім цього, у І кварталі 2019 року місцеві бюджети отримували з державного бюджету субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 1 млрд грн, тоді як у поточному році дана субвенція в І кварталі до місцевих бюджетів не надходила.   

 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів

За підсумками І кварталу 2020 року, надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 67,7 млрд грн, що становить 23% від затвердженого на 2020 рік плану з урахуванням змін.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, номінальне зростання надходжень місцевих бюджетів склало 7,2 млрд грн або +11,9% (за даними Держстату індекс цін за січень-березень 2020 рік до січня-березня 2019 року складає 102,6%). Для порівняння, приріст доходів за І квартал 2019 року відносно 2018 року становив 17,1% (+8,8 млрд грн).

 

Інформативно: До бюджету міста Києва (загальний фонд без трансфертів) у І кварталі 2020 року надійшло 11,4 млрд грн, що становить 16,9% від загальної суми надходжень усіх місцевих бюджетів України. За абсолютним показником доходи бюджету міста Києва на 0,7 млрд грн перевищують сукупні надходження до зведених бюджетів районів, які становлять 10,7 млрд грн.

 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів та загального погіршення економічної ситуації, в березні 2020 року значно знизився приріст доходів місцевих бюджетів (див. табл. 3). Так, у січні 2020 року приріст доходів місцевих бюджетів відносно січня 2019 року становив 13%, у лютому – 14,5%, у березні – 8%.

 

Таблиця 3

Показник надходжень доходів загального фонду (без трансфертів з державного бюджету) у І кварталі 2019 та 2020 років

Період
2019 рік,
млн грн
2020 рік,
млн грн
відхилення
сума, млн грн
у відсотках
січень
18 665,3
21 084,5
2 419,2
+113,0%
лютий
21 898,0
25 079,1
3 181,1
+114,5%
березень
19 909,0
21 494,2
1 585,2
+108,0%

 

Інформативно: За попередніми даними, за січень-квітень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 87,0 млрд грн, що лише на 2,8 млрд грн або на 3,4% перевищує надходження за аналогічний період 2019 року. Безпосередньо у квітні 2020 року надходження склали 19,3 млрд грн, що майже на 4,4 млрд грн або на 18,4% менше, ніж у квітні  2019 року (рис.2)

 

Рис. 2. Дані надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 та 2020 років (млрд грн)

 

Серед видів надходжень місцевих бюджетів найбільшу частку займають надходження податку на доходи фізичних осіб  40,7 млрд грн (або 60,72%) від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, надходження податку зросли на 4,8 млрд грн, або на 13,3%.

За попередніми даними, за січень-квітень 2020 року надходження ПДФО склали 53,7 млрд грн, що на 4,3 млрд грн або на 8,7% більше 2019 року.

Плата за землю. Протягом І кварталу 2020 року місцеві бюджети отримали плати за землю (земельного податку та орендної плати) 7,2 млрд грн, що на 4,8% (на 0,36 млрд грн) менше від надходжень, отриманих у І кварталі 2019 році. У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 10,7% (рис. 3).

Рис. 3. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) за І квартал 2020 року

 

Інформативно: За попередніми даними, у січні-квітні надходження від плати за землю різко зменшилися і склали 8 млрд грн, що на 21,2% або на 2,2 млрд грн менше ніж було отримано у січні-квітні 2019 року. У квітні 2020 року плати за землю надійшло 0,8 млрд грн, тоді як у квітні 2019 року – 2,6 млрд грн. Нагадаємо, що відповідно до Закону №533 від 17.03.2020 на період березня та квітня фізичні та юридичні особи звільнені від сплати плати за землю, яка використовується в господарській діяльності.

 

Єдиний податок. У І кварталі 2020 року сума доходів місцевих бюджетів від надходжень єдиного податку склала 9,9 млрд грн, що на 11,9% (на 1,1 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду 2019 року і становить 14,6% від усієї суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. Слід зазначити, що у розрізі платників структура наступна:

 • фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 7,3 млрд грн єдиного податку (або 73,8% від його загальної суми єдиного податку, що надійшла до місцевих бюджетів у 1 кварталі 2020 року),
 • юридичними особами перераховано - 1,4 млрд грн,
 • сільськогосподарськими товаровиробниками – 1,2 млрд грн.

 

Інформативно:  За попередніми даними, за січень-квітень 2020 року надходження єдиного податку склали 12,8 млрд грн, що на 9,1% (на 1,1 млрд грн) перевищує надходження 2019 року.

 

Надходження акцизного податку склали 3,2 млрд грн, у тому числі акцизного податку з палива – 1,5 млрд грн. Слід зазначити, що протягом І кварталу 2019 року до місцевих бюджетів акцизний податок з палива не надходив у зв’язку з тим, що розподіл часток для його зарахування був затверджений лише 27 березня 2019 року.

 

Інформативно: За попередніми даними, за січень-квітень 2020 року надходження акцизного податку склали 4,4 млрд грн, що на 5,1% (на 0,2 млрд грн) більше ніж у 2019 році. З цієї суми акцизний податок з палива склав 2,1 млрд грн, що на 6,1% або на 0,1 млрд грн менше від надходжень у січні-квітні 2019 року.

   

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

У 2020 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 872 об’єднаних територіальних громади (з урахуванням 41 міста обласного значення, в яких відбулося приєднання). За І квартал 2020 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 12,2 млрд грн, що становить 18% від загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (рис. 4).

 

Рис. 4. Структура доходів загального фонду (без трансфертів з державного бюджету) за рівнями місцевих бюджетів
у І кварталі 2020 року

 

У січні-березні 2019 року доходи бюджетів ОТГ, яких налічувалося 806, складали 5,7 млрд грн і їх частка у структурі місцевих бюджетів становила 9,4%.

За підсумками І кварталу 2020 року, у структурі доходів загального фонду бюджетів ОТГ найбільшу частку становили надходження ПДФО – 7,2 млрд грн або 58,9% (рис.5). Загальна сума місцеві податки і зборів склала 3,8 млрд грн, що становить 31,2% від доходів загального фонду. Надходження акцизного податку з роздрібних продаж склали 0,7 млрд грн або 5,9% від усіх надходжень. З цієї суми акцизний податок з палива склав 0,4 млрд грн.

Рис. 5. Структура доходів загального фонду ОТГ (без трансфертів з державного бюджету)
за І квартал 2020 року

 

Видатки місцевих бюджетів 

(за сукупними показниками загального та спеціального фонду бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

В цілому, видатки місцевих бюджетів становлять 33,2% від загального обсягу видатків зведеного бюджету України у І кварталі 2020 року.

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів за І квартал 2020 року склав 99,2 млрд грн. Із зазначеної суми видатки загального фонду склали 87,9 млрд грн, спеціального – 11,3 млрд грн.

 

Рис. 6. Структура видатків місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди) у І кварталі 2020 року

 

Із загального фонду бюджетів ОТГ проведено видатків на суму 16,7 млрд грн, у тому числі:

 • на зарплату з нарахуваннями спрямовано 11,3 млрд грн (67,9% від всієї суми видатків),
 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,1 млрд грн (6,4%).

За рахунок спеціального фонду з бюджетів ОТГ проведено капітальних видатків на 1,4 млрд грн.

У розрізі функціональної класифікації видатків найбільший обсяг коштів протягом І кварталу 2020 року було спрямовано на фінансування освіти – 43,2 млрд грн (табл.4), що становить 43,5% від загальної суми видатків, проведених з місцевих бюджетів.

 

Таблиця 4

Показники видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією за І квартал 2019 та 2020 років (млн грн)

Видатки за функціональною класифікацією
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
І кв.2019
І кв.2020
І кв.2019
І кв.2020
І кв.2019
І кв.2020
Загальнодержавні функції
6 965,6
8 239,1
316,0
216,5
7 281,6
8 455,6
Громадський порядок, безпека та судова влада
201,6
263,8
18,0
32,5
219,5
296,3
Економічна діяльність
2 269,9
2 781,4
5 808,1
6 412,3
8 078,0
9 193,7
Охорона навколишнього природного середовища
8,9
11,0
256,5
131,0
265,4
142,0
Житлово-комунальне господарство
3 534,6
4 318,8
736,5
997,3
4 271,0
5 316,1
Охорона здоров'я
17 216,0
19 315,1
1 311,5
786,4
18 527,5
20 101,4
Духовний та фізичний розвиток
3 957,2
4 388,6
261,4
275,9
4 218,6
4 664,5
Освіта
38 437,2
41 157,3
2 249,7
2 042,0
40 686,9
43 199,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення
34 214,1
4 826,2
273,3
298,3
34 487,4
5 124,5
Разом
106 805,0
85 301,3
11 230,9
11 192,1
118 035,9
96 493,4
Міжбюджетні трансферти                                                 
2 069,2
2 603,7
124,9
112,7
2 194,1
2 716,4
Усього
108 874,2
87 905,0
11 355,7
11 304,8
120 230,0
99 209,8

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, видатки на освіту збільшилися на 2,5 млрд грн або на 6,2%. На охорону здоров’я було витрачено 20,1 млрд грн, що становить 20,3% від обсягу видатків місцевих бюджетів. Порівняно з І кварталом 2019 року видатки на охорону здоров’я збільшилися на 1,6 млрд грн або на 8,5%. Видатки на духовний та фізичний розвиток склали 4,7 млрд грн, що у структурі видатків становить 4,7% і є на 0,4 млрд грн або на 10,6% більше видатків, проведених у І кварталі 2019 року. Найвища динаміка зростання зафіксована по видатках на житлово-комунальне господарство – їхній осяг склав 5,3 млрд грн, що на 24,5% більше видатків, проведених за аналогічний період 2019 року. Видатки на загальнодержавні функції, які включають видатки на утримання органів місцевого самоврядування, склали 8,5 млрд грн, що на 1,2 млрд грн або на 16,1% більше видатків за І квартал 2019 року.

 

Міжбюджетні трансферти

Протягом І кварталу 2020 року місцеві бюджети отримали з державного бюджету трансфертів на загальну суму 37,2 млрд грн (рис.7), зокрема:

 • базова дотація – 3,2 млрд грн (що становить 8,9% від обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • додаткова дотація на утримання закладів освіти та медицини – 2 млрд грн (або 5,3% від обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • освітня субвенція – 17,1 млрд грн (46,0% від обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • медична субвенція – 14,6 млрд грн (39,2% від обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);

До державного бюджету з місцевих бюджетів перераховано 2,2 млрд грн реверсної дотації.

 

Рис. 7. Структура міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджеті у І кварталі 2020 року

 

Зважаючи на наявні тенденції та враховуючи потенційний вплив карантинних заходів та очікувані погіршення економічної ситуації, можна прогнозувати, що в 2020 році обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) становитиме в межах 282-285 млрд грн при тому, що на даний час затверджений план на 2020 рік становить 293,7 млрд грн. Ймовірно, що зазначений прогнозний показник буде змінюватися по мірі розвитку загальної ситуації в економіці та тенденцій щодо мобілізації доходів до місцевих бюджетів. При цьому, за оцінками Мінфіну, фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2020 рік в цілому зменшиться на 48,9 млрд грн (10 %), у тому числі за загальним фондом – на 46,9 млрд грн (10,8 %); спеціальним фондом – на 2,0 млрд грн (3,8 %) (Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/11536 від 17.04.20200). 

Інфографіка Місцеві бюджети: дані за І квартал 2020 року

ДЖЕРЕЛО

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %