Конкурси для посадових осіб ОМС: що зміниться у законодавстві

27 жовтня 2023, 15:06

У пʼятій публікації для Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" очільниця ЦНАПу Олександрівської громади Ольга Циркунова аналізує порядок проведення конкурсу для посадовців ОМС відповідно до нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - Закон).

Відповідно до частини 2 статті 10 чинної редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Станом на сьогодні чинна Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

Тобто станом на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, який прямо регламентує порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад саме в органах місцевого самоврядування.

Однією із позитивних змін, які є в новому Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є якраз порядок проведення конкурсу на зайняття посади службовця місцевого самоврядування.

Отже, відповідно до частини 1 статті 21 Закону, конкурс на зайняття посади службовця місцевого самоврядування проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад службовців місцевого самоврядування.

Виходячи з вказаної статті, конкурс проводиться в декількох випадках, а саме:

1) на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування;

2) на посаду тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігається відповідна посада;

3) на посаду, з якої особу обрано/затверджено на виборну посаду;

4) на посаду, на якій службовець місцевого самоврядування припиняє службу в органі місцевого самоврядування відповідно до пункту 9 частини першої статті 71 Закону, а саме: у разі досягнення службовцем місцевого самоврядування 65-річного віку або завершення відповідного строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування після досягнення 65-річного віку (у разі його продовження).

Відповідно до вимог Закону, у разі досягнення службовцем місцевого самоврядування граничного віку на службі, конкурс може бути оголошено не раніше ніж за два місяці до настання відповідної події.

Порядок проведення конкурсу затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районної у місті (у разі їх створення), районною, обласною радою з урахуванням Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад службовців місцевого самоврядування.

Обов’язково порядок проведення конкурсу має містити:

1) умови проведення конкурсу;

2) вимоги щодо оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття посад службовців місцевого самоврядування;

6) методи оцінювання кандидатів на зайняття посад службовців місцевого самоврядування;

7) спосіб взаємодії служби управління персоналом з кандидатами на зайняття посад службовців місцевого самоврядування;

8) форми заяви про участь у конкурсі, резюме та інших документів, що створюються під час проходження конкурсу.

Оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу оприлюднюється:

- на Єдиному порталі вакансій публічної служби;

- на офіційному веб-сайті відповідної ради.

Закон подає чіткий перелік, що саме має міститись в оголошенні про проведення конкурсу. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Вважаємо, що розмежування часового проміжку для подання документів для участі в конкурсі також є позитивним, оскільки дуже часто у відповідних радах є кадровий голод, а порядок проведення конкурсів дуже затягнутий, тому встановлення мінімального строку в 10 календарних днів є дієвим способом пришвидшити прийняття особи на службу в орган місцевого самоврядування.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Також, відповідно до вимог Закону, керівник служби забезпечує оприлюднення розпорядження (наказу) про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного розпорядження (наказу) на Єдиному порталі вакансій публічної служби, офіційному веб-сайті відповідної ради.

Кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування подає до конкурсної комісії заяву про участь в конкурсі та резюме встановленого зразка, у якому зазначається наступна інформація:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) наявність відповідного ступеня вищої освіти;

3) відомості про досвід/стаж роботи, стаж служби в органах місцевого самоврядування (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 19 Закону та умовами конкурсу;

4) у разі проведення конкурсу на посаду категорії I - підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин уже було подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування до заяви про участь в конкурсі може за власним бажанням додати іншу інформацію, однак вимагання від кандидата іншої інформації, яка не передбачена Законом забороняється.

Інформація, яка була подана кандидатами на зайняття посади службовця перевіряється на відповідність встановленим вимогам службою управління персоналом та повідомляється про результати такої перевірки.

Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена керівником служби у складі не менше 5 членів, а у виконавчих органах із статусом юридичної особи публічного права із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до 10 осіб – не менше 3 членів.

Відповідно до вимог Закону, до складу конкурсної комісії не можуть включатися народні депутати України, депутати місцевих рад, особи, які обіймають посади в керівних органах політичних партій, їх обласних, міських, районних організаціях і первинних осередках та інших структурних утвореннях, передбачених статутом політичної партії.

При конкурсному відборі на посаду службовця місцевого самоврядування категорії І орган місцевого самоврядування забезпечує відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису співбесіди переможця відповідного конкурсного відбору впродовж 3 днів з дня його проведення.

Конкурс проводиться в декілька етапів:

1) тестування;

2) співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу. Тобто можна зробити висновок, що тестування є обов’язковим, а наступні етапи визначаються за рішенням конкурсної комісії або ж відповідно до встановлених вимог Порядку про проведення конкурсу відповідної ради.

Якщо ж заяву про участь у конкурсу подав тільки один кандидат, то конкурс проводиться на загальних підставах відповідно до вимог Закону, за результатом якого приймається рішення або про призначення особи на посаду службовця місцевого самоврядування, або про відмову в такому призначенні.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на її засіданні членами комісії не пізніше 2 робочих днів після проведення засідання та зберігається в органі місцевого самоврядування, в якому проводився конкурс, протягом одного року.

Інформація про результати конкурсу або про відсутність переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії, але не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.

Статтею 27 Закону передбачено відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування. Отже, другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування має право на призначення на посаду без конкурсу протягом одного року з дня прийняття конкурсною комісією рішення про результати конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Вказане право також реалізується і в інших випадках, а саме:

- у разі, якщо особа, призначена за результатами конкурсу, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

- призвана на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийнята на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого період;

- направлена на професійне навчання з відривом від служби в органах місцевого самоврядування за рішенням відповідної ради.

Отже, у новому Законі прописано достатньо детальний порядок проведення конкурсу, який допоможе уникнути певних непорозумінь на практиці.

У наступній статті ми розглянемо порядок призначення на посаду службовця місцевого самоврядування.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %