Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз нових вимог

05 жовтня 2023, 12:28

У четвертій публікації для Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" очільниця ЦНАПу Олександрівської громади Ольга Циркунова аналізує Розділ IV «Вступ на службу в органах місцевого самоврядування» нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - Закон).

Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування?

Відповідно до статті 18 Закону, право на службу в органах місцевого самоврядування мають повнолітні громадяни України, які володіють державною мовою та відповідають вимогам до професійної компетентності.

Рівень володіння державною мовою підтверджується відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У свою чергу, вимоги до рівня володіння мовою встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови. Відповідно до частини 3 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», рівень володіння державною мовою посадовими особами місцевого самоврядування засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

У поточній редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» також є вимоги щодо володіння державною мовою. Однак у чинній редакції вказано, що право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

Відповідно до частини 3 статті 18 Закону, на службу в органах місцевого самоврядування не може вступити особа, яка:

1) досягла 65-річного віку;

2) визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена в установленому законом порядку;

3) має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) позбавлена відповідно до рішення суду права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення у випадках, передбачених законом;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";

7) має громадянство (підданство) іншої держави;

8) набуває відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом.

Цей перелік дещо розширили порівняно з поточною редакцією Закону. Для прикладу, в новому Законі передбачено, що не може бути посадовою особою особа, яка визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена в установленому законом порядку, а в поточній редакції зазначено, що на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи, які визнані судом недієздатними.

У новому Законі пунктом 8 частини 3 статті 18 вказано, що на службу в органах місцевого самоврядування не може вступити особа, яка набуває відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом, а в поточній редакції зазначено, що посадовими особами не можуть бути особи, які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

Із нових обмежень те, що було додано, - це непроходження спеціальної перевірки, або якщо особа не надала згоди на її проведення у випадках, передбачених законом; якщо особа підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»; має громадянство (підданство) іншої держави.

Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування розподілено на ІІІ категорії.

Кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування категорії І повинен відповідати загальним вимогам, а саме:

1) мати ступінь вищої освіти не нижче магістра;

2) мати загальний досвід роботи не менше п’яти років, у тому числі досвід роботи в органах місцевого самоврядування на посадах категорії I чи II, на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як два роки.

Кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування категорії II повинен відповідати таким загальним вимогам:

1) мати ступінь вищої освіти магістра або бакалавра;

2) мати досвід роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Загальною вимогою до кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування категорії III є наявність у нього ступеня вищої освіти не нижче молодшого бакалавра.

Спеціальні вимоги до кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування визначаються керівником служби відповідно до вимог закону, професійних стандартів (у разі наявності) та з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що в поточній редакції Закону такі вимоги відсутні. На нашу думку зміни, щодо визначення рівня освіти позитивно впливають на адекватне та справедливе призначення осіб на службу в органах місцевого самоврядування. Вимоги щодо досвіду роботи також є позитивним чинником, оскільки дозволяє посадовій особі просуватися по кар’єрним сходинам від службовця місцевого самоврядування категорії ІІІ до службовця категорії І.

Вступ на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення громадянина України за результатами конкурсу на посаду службовця місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

Порядок проведення конкурсу, склад конкурсної комісії, результати конкурсу будуть розглянуті в наступній статті.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %