Яким є рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу в Івано-Франківську

03 грудня 2018, 12:25

Згідно з попередньою оцінкою, рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м.Івано-Франківська складає на чотирьох етапах бюджетного процесу від 34 до 71%.

До такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу бюджетного процесу Івано-Франківська.

Під прозорістю рішень розуміється забезпечення максимально відкритого процесу прийняття всіх рішень, а також обговорень які їм передують, в тому числі, з максимально широким забезпеченням як можливостей для участі громадськості в бюджетному процесі, так і реальних практик залучення громадян. Практики залучення громадян розглядаються в широкому контексті, де можлива участь як експертних груп, які не є суб’єктами прийняття бюджетних рішень, так і участь пересічних громадян, які не маються спеціалізованих та технічних знань щодо бюджетного процесу.

1й етап бюджетного процесу – підготовка проекту рішення про бюджет, збір пропозицій до бюджету. Тут маємо 34,62%:

Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік, 25.0%

Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік, 10.0%

Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори, 75.0%

2й етап бюджетного процесу – ухвалення самого бюджету, ситуація значно інша – вже маємо 50% від ідеалу. За виключенням деяких позицій щодо широкого анонсування заходів і оприлюднення стенограм, по решті можна говорити що мало місце і надання інформації і її доступність для громадян проте без зафіксованого проведення обговорень проекту бюджету.

Найбільші бали, а саме 71,43% виставлені на етапі третьому – виконання бюджету, оскільки саме на цьому етапі оцінюється наявність нормативних документів та залученість громадян до реалізації бюджету участі (громадського бюджету). Цей процес у Івано-Франківську є широко анонсованим, громадсько обговорюємим, зрозумілі способи голосування і відомі проекти-переможці. Проте на момент моніторингу не було знайдено протоколи засідань конкурсної ради (або іншого органу), які затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу та звіт про реалізацію бюджету участі за результатами попереднього бюджетного року.

Однак на заключному етапі звітування за бюджет поточного року, маємо знову 50% прозорості, оскільки на цьому етапі оцінюється публічність звіту про використання коштів (саме цього звіту, а не щорічного голови про діяльність ради). На цьому етапі ми можемо говорити, що частково цей процес у відведений термін до 20 березня відбувся.

Виходячи із таких балів за критерієм «прозорості прийняття рішень» щодо бюджетної тематики у м.Івано-Франківськ можна порекомендувати:

Користуватися у своїй діяльності розробленими і впровадженими нормативно-правовими актами в частині комунікацій із громадськістю та збору пропозицій до бюджету громади. Здійснювати заходи із збору пропозицій, оприлюднювати звіти про зібрані та враховані пропозиції.

Створити дорадчий комітет чи робочу групу чи інший орган, спеціально під тему місцевих фінансів, залучати експертів з різних верств населення до консультацій з питань місцевого бюджету. Або врегулювати право одним із вже створених дорадчих органів, але обов’язково із наявністю в ньому різних груп людей (в т. ч експертів, громадськості) розглядати бюджетні питання. Робити це у період до моменту подання проекту бюджету на бюджетну комісію і оприлюднювати звіт про пропозиції, які надійшли, які з них враховані, а які ні і чому.

Використовувати чинне положення про порядок прийняття регуляторних актів Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови і залучати громадян міста до обговорення пропозицій щодо місцевих податків і зборів у період з 1 січня до 1 липня року, в якому розробляється проект бюджету і оприлюднювати звіт за результатами консультацій, який враховує які саме пропозиції були подані, які з них враховані, а які ні.

Проводити консультації із громадськістю. Зібрати, систематизувати, оприлюднити пропозиції від громадян за різними каналами їх надходження (від депутатів з округів, мешканців на прийомі у міських менеджерів, під час громадських обговорень, бюджетних слухань тощо), кількісними показниками, сферами.

Завчасно анонсувати та публічно звітувати про виконання бюджету громади не пізніше ніж до 20 березня за рік, що минув. Саме про виконання бюджету, а не звіт про роботу органу влади за рік.

Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів здійснюється в рамках проекту Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за підтримки МФ "Відродження".

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %