Як громадам реалізувати право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану?

04 жовтня 2022, 9:16

Як краще оприлюднювати інформацію у бюджетній  сфері та як діяти органам місцевого самоврядування, аби надати доступ до публічної інформації і при цьому не порушити обмеження, накладені воєнним станом? Роз'яснює експерт Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» Микола Орлов.

 Особливості реалізації права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану

Право на доступ до публічної інформації громадян гарантовано статтями 34, 50 Конституції України, Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та іншими законами.

Так, відповідно до частини другої статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Водночас, згідно з положеннями частини третьої статті 34 Конституції України, здійснення прав на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

В умовах тотальної дезінформаційної війни з боку інформаційних спецслужб, а також агресивних та нелюдських дій військових формувань російської федерації на території України життєво важливим є дотримання балансу між можливістю вільно виражати свої погляди та отримувати достовірну інформацію про хід війни з одного боку та захистом життя та здоров’я людини, яка може постраждати від реалізації такого права – з іншого.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» реєстр. № 2102-IX від 24.02.2022) у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено такі основні шляхи реалізації права на доступ до публічної інформації:

 • ознайомлення з інформацією, оприлюдненою її розпорядниками в офіційних джерелах;
 • відвідування засідань колегіального органу;
 • ознайомлення з документами у спеціально відведеному місці розпорядником інформації;
 • направлення запиту та відповідно отримання відповіді на нього;
 • ознайомлення з інформацією в інформаційних сервісах, що працюють на основі відкритих даних.

Водночас в умовах воєнного стану реалізація громадянами зазначених можливостей може бути ускладненою через:

 • впровадження контролю за змістом і поширенням інформації;
 • тимчасове призупинення роботи державних реєстрів та баз даних;
 • запровадження особливого режиму роботи та посилення охорони об’єктів державного значення;
 • запровадження комендантської години;
 • відстрочення в задоволенні запитів на інформацію тощо.

 Також в умовах воєнного стану державою можуть бути запроваджені такі заходи інформаційної безпеки:

 • впроваджено контроль за змістом і поширенням інформації з метою обмеження або недопущення неправдивої інформації або інформації, оприлюднення якої може завдати шкоду життю та здоров’ю людини, національній безпеці держави;
 • обмежено інтернет-провайдерами доступ до інформаційно-пропагандистських ресурсів ворога на території України;
 • врегульовано роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення;
 • заборонено роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через компютерні мережі;

Даний перелік обмежень не є вичерпним та може бути доповнений окремими законами України. Однак нині таких обмежень не введено.

Особливості оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується зокрема обов’язком розпорядників інформації оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Загальний перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, визначено у статтях 10-1, 15 зазначеного Закону, зокрема: інформацію про організаційну структуру, усі без винятку нормативно-правові акти, систему обліку публічної інформації, інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень та інше.

Публічна інформація, за загальним правилом, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Водночас у зв’язку із запровадженням в  Україні правового режиму воєнного стану обсяг компетенції та повноважень окремих розпорядників з питань оприлюднення інформації та інформування громадян може зазнавати істотних змін шляхом встановлення уповноваженими суб’єктами обмежень відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Проте зазначені обмеження не можуть стосуватись інформації щодо нормативно-правових актів про впровадження обмежень конституційних прав та свобод, а також інформації про стан довкілля та якість харчових продуктів. При цьому виникає питання щодо обов’язку оприлюднення іншої публічної інформації.

В умовах воєнного стану розпорядникам варто дотримуватись таких рекомендацій щодо оприлюднення тієї чи іншої публічної інформації:

 • невідкладно оприлюднювати інформацію про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим;
 • оприлюднювати достовірну та об’єктивну інформацію, яка є суспільно-необхідною в умовах воєнного стану (наприклад, інформація про гуманітарні коридори, видачу гуманітарної допомоги тощо);
 • застосовувати «трискладовий тест» (ч. 2 ст. 6 Закону 2939-VI) щодо обмеження доступу до інформації з метою встановлення ймовірності завдання оприлюдненням істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам;
 • здійснити аудит інформації, оприлюдненої на офіційних веб-сайтах розпорядників та сторінках у соцмережах, на предмет її тимчасового обмеження в доступі або вилучення, шляхом віднесення до інформації з обмеженим доступом;
 • здійснити інформування громадян на офіційних веб-сайтах або сторінках у соцмережах розпорядника щодо впровадження тимчасових обмежень доступу до окремих категорій інформації на період дії правового режиму воєнного стану;
 • враховувати, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не увесь документ. Якщо для досягнення мети захисту відповідного інтересу достатньо обмежити доступ, наприклад, до імені особи (інших персональних даних), решта інформація має залишатись відкритою;
 • врахувати, що забезпечення доступу до тих категорій інформації, доступ до яких заборонено обмежувати в мирний час (напр. розміри, види благодійної та іншої допомоги, інформація про державні нагороди громадян, державні контракти, існуючий продовольчий резерв міст тощо), може становити істотну шкоду національній безпеці, а головне – загрозу життю та здоров’ю громадян.

Крім цього, органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям рекомендується утворити на офіційному вебсайті окремий розділ, в якому невідкладно публікувати інформацію про запровадженні в межах їх територіальної юрисдикції обмеження прав та свобод громадян; військовим адміністраціям:завчасно оприлюднювати накази начальника військової адміністрації, видані в межах повноважень місцевих рад, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом (п. 8 ч. 4 ст 15 Закону № 389-VIII).

Щодо виконання розпорядниками обов’язку оприлюднення інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, звертаємо увагу:

 • відповідно до положення п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону № 2939-VI в окремих підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності військове командування разом з військовими адміністраціями може змінювати режим їхньої роботи і, таким чином, виконання обов’язку оприлюднення такої інформації буде ускладнено;
 • при цьому зазначене положення не стосується юридичних осіб публічного права, зокрема органів державної влади та місцевого самоврядування, які зобов’язані в будь-якому випадку оприлюднювати таку інформацію з урахуванням вказаних вище рекомендацій.

 

Виходячи з чинних обмежень в умовах воєнного стану реалізація права на доступ до публічної інформації фактично здійснюється шляхом ознайомлення громадянами з інформацією у відкритих джерелах мережі інтернет.

З огляду на це розпорядникам інформації рекомендовано максимально зосередити увагу над наповненням та оновленням інформації на офіційних вебсайтах та на офіційних сторінках у соцмережах.  

Так, особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформації, користуючись офіційними ресурсами державних органів та органів місцевого самоврядування.

Чи необхідно оприлюднювати на сайті місцевої ради рішення її виконавчого комітету про зміни показників до місцевого бюджету?

Згідно з пунктом 22 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу встановлено, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються положення статті 751 БКУ та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів, а також не застосовуються норми частини п’ятої статті 28 БКУ щодо обов’язкової публікації звіту місцевих бюджетів – у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами, а також норми щодо публікації інформації про виконання місцевого бюджету, публічного представлення інформації про виконання бюджету, досягнення цілей державної політики, публічного представлення інформації про виконання паспортів бюджетних програм, оприлюднення паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

Водночас розпорядники інформації, до яких віднесено й органи місцевого самоврядування (стаття 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації») зобов’язані оприлюднювати проєкти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, які оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, а прийняті рішення  не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа (стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Відтак рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття

Таким чином рішення виконавчого комітету необхідно оприлюднювати на сайті відповідної ради.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %