Громадське партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» дослідили бюджетний процес Житомира на відкритість

20 червня 2018, 15:06

Комплексний аналіз відкритості інформації про бюджетний процес м. Житомира, що був здійснений в рамках  Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!", показав, що рівень відкритості бюджетного процесу Житомира становить лише 34,5%. Однак, слід зазначити, що це попередні показники, які будуть доопрацьовані. Ще два показники, які брались до уваги: прозорість та інновативність

Серед позитивних сторін відкритості Житомирського бюджету – розробка та оприлюднення щорічно Програми соціально-економічного розвитку міста з усіма додатками в окремому розділі на сайті ради з відповідними змінами та звітом про її виконання. Сумлінно оприлюднює міська рада рішення про бюджет міста зі змінами в окремому розділі на сайті, витримуючи строки та процедури. Також, слід відмітити і те, що на сайті Житомирської ради відображена інформація про комунальні підприємства, що діють в місті та їх фінансові звіти, окрім того, розташована на сайті інформація про наглядові ради комунальних підприємств.

Ще одним напрямком, в якому міська рада поки що працює, є розробка нової стратегії розвитку міста як бачення, що допоможе зацікавити потенційних великих інвесторів. А також влада Житомира взяла курс на перехід в майбутньому оприлюднення інформації у форматі відкритих даних.

Разом з тим є позиції, які ще потребують доопрацювання міською радою, і багато з них можна вже покращити в короткі строки. А тому, аби посилити свої позиції в рейтингу серед інших міст та підвищити свій показник відкритості, необхідно зробити ряд кроків та приділити увагу наступним позиціям (перелік не виключний, більше рекомендацій наведено у повному звіті):

  1. Оприлюднити прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні роки;
  2. Оприлюднити бюджетні запити форми 1,2,3 згідно Наказу Мінфіну від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
  3. Розробити та впровадити Стратегію економічного розвитку міста;
  4. Запровадити механізм збору пропозицій від громади міста під час скаладання бюджету на наступний рік. Проводити консультації з громадськістю щодо попереднього рішення про річний бюджет;
  5. Впровадити інноваційний бюджетний інструмент "Бюджет для громадян", у якому в простій та доступній формі мешканці міста могли б отримувати інформацію про бюджет міста;
  6. Оприлюднити титульні списки капітальних видатків;
  7. Оприлюднювати усі бюджетні документи в машиночитному форматі.

Підхід, який застосовувався при здійсненні моніторингу  використовував різні підходи. Це і безпосередній пошук інформації на офіційному сайті ради, уточнення деяких позицій через офіційні запити до місцевої ради. Окрім того, різні розділи загального опитувальника, заповнювалися у різні проміжки часу, тому протягом часу могли відбуватися зміни, які вже повторно не моніторилися. Автори не ставили за мету знайти інформацію будь-якою ціною, а виходили із статусу «пошук здійснює середньостатистичний користувач сайту», в разі якщо відповідь органу місцевого самоврядування різнилася із баченням експерта, то в таблицю оцінок заносилася думка експерта, яка аргументована відповідно до Інструкції до заповнення опитувальника з оцінки прозорості місцевого бюджету 

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %