Форми участі жителів у вирішенні питань своєї громади: який обрати?

22 квітня 2020, 12:38

Серед антикорупційних інструментів, які впроваджують у громадах експерти Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», не випадково опинилися інструменти залучення громадян до процесу вирішення питань, які зачіпають інтереси членів територіальної громади. Адже прозорою та відкритою можна назвати не тільки ту владу, яка систематично оприлюднює інформацію про використання бюджетних коштів, а, що не менш важливо, залучає громадян до процесу управління громадою, запитує у мешканців їх думку щодо вирішення важливих питань. 

Якщо з оприлюдненням бюджетних документів все більш-менш зрозуміло, то із залученням громадян не все так просто. З часом таких інструментів з'являється все більше, вони удосконалюються новими законами та постановами, і працівникам сільських рад інколи непросто в них розібратися.

Так, до експертки партнерства Елли Петренко звернулася за роз'ясненням Людмила Погрібна, секретар Музиківської сільської ради, з питанням, відповідь на яке буде корисною й іншим громадам. 

  • У нас є Статут громади, який затверджений сесією. Там є розділ про громадські слухання. Я так розумію, ми маємо прийняти ще положення про громадські слухання. В Положенні напишемо, що деякі види громадських слухань будуть регламентуватися відповідними постановами КМУ (містобудівна документація, екологія). Також є такі форми роботи як громадські консультації, сходи громадян, загальні збори представників громади. Які з них ми маємо застосовувати і в яких ситуаціях? І які додаткові документи у нас мають бут чи це не обов’язково?

Слід відмітити, що Музиківська сільська рада систематично проводить громадські слухання, під час яких сільський голова звітує про свою роботу та обговорюються ставки податків. Вже третій рік поспіль мешканці громади вносять  свої пропозиції до сільського бюджету через консультації з громадськістю. Проте розібратися у тонкощах залучення громадян зайвим не буде.

Експертка Партнерства підготувала порівняльну таблицю, в якій проаналізувала найбільш поширені та застосовувані форми залучення громадян у сільських громадах.

 

 

Загальні збори громадян за місцем проживання

(так звана «сходка села»)

Громадські слухання (обговорення)

Консультації з громадськістю

(так звані «громадські консультації»)

Який документ регламентує

Право на проведення загальних зборів гарантує стаття 8 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок організації загальних зборів громадян за місцем проживання визначається Статутом територіальної громади та відповідним Положенням.

Право на проведення громадських слухань гарантує стаття 13 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок організації громадських слухань визначається Статутом територіальної громади та відповідним Положенням.

Порядок проведення консультацій з громадськістю для органів виконавчої влади визначено у Постанові КМУ №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Однак для органів місцевого самоврядування він носить рекомендаційний характер, тому сільські ради мають затвердити своє «Положення про консультації з громадськістю».

З яких питань проводиться

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення, важливих для їх території.

До компетенції зборів належить розгляд будь-яких питань, що відносяться до компетенції сільської ради та зачіпають інтереси населення відповідної території.

Наприклад, встановлення ставок податків та зборів, звіт голови та керівників комунальних установ, управління комунальним майном, перейменування вулиць, інформування про екологічні проблеми та інші.

 

Громадяни мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з головами, депутатами та працівниками сільських рад, під час яких можуть порушувати важливі питання для свого населеного пункту, а також пропонувати шляхи їх вирішення.

Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

На громадські слухання можуть виноситися БУДЬ-ЯКІ питання, що відносяться до компетенції сільської ради.

 

 

Громадяни можуть подавати свої пропозиції та зауваження до проектів рішень сільської ради.

Хто проводить

Підготовка загальних зборів громадян проводиться  ініціаторами у співпраці з сільською радою.

Підготовка громадських слухань проводиться сільською радою у співпраці з ініціаторами проведення громадських слухань.

Структурний підрозділ сільської ради, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо рішення, яке виставлено на обговорення

Коли проводиться (чи потрібен план)

Збори скликаються в міру необхідності, але не  менш
як один раз на рік.

 

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

На початку року сільська рада складає орієнтовний щорічний план консультацій з громадськістю, який оприлюднюється на сайті. План складається з урахуванням пропозицій сільської ради, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів, членів територіальної громади, а також результатів попередніх консультацій

Як ініціювати

Ініціаторами загальних зборів членів територіальної громади можуть бути:

-                 сільська рада, сільський голова, депутати;

-                 органи самоорганізації населення, ОСББ;

-                 не  менш  як  третина  від загальної  кількості  громадян,  які  проживають  у відповідному територіальному  утворенні. Кількість членів ініціативної групи зазначається у Положенні;

-                 громадське об'єднання, благодійна організація.

Ініціаторами громадських слухань можуть бути:

- громадяни, які зібрали встановлену кількість підписів членів територіальної громади для внесення письмової пропозиції. Кількість підписів зазначається у Положенні про громадські слухання.

- не менше, ніж 3 інститути громадянського суспільства.

- не менше 5 юридичних осіб приватного права чи фізичних осіб-підприємців.

- голова сільради, 1/5 загального складу ради, виконавчі органи ради

Проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до щорічного плану, можуть ініціювати як мінімум три інститути громадянського суспільства шляхом подання відповідних пропозиції до сільської ради

У якій формі проводиться

Перед початком проведенням загальних зборів відбувається реєстрація учасників. Після відкриття – з числа учасників обирають головуючого, секретаря, членів лічильної комісії.

Після обрання керівних органів загальних зборів – затверджується порядок денний та регламент.  Головуючий згідно порядку денного надає слово для виступу учасникам зборів, які висловлюють свої позиції стосовно питань, винесених на розгляд. У ході ведення загальних зборів ведеться протокол. За результатами обговорення простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюються рішення загальних зборів. Рішення загальних зборів розглядаються на найближчому засіданні ради або/та її виконавчого комітету за обов'язкової участі ініціаторів.

 

Перед початком проведенням громадських слухань відбувається реєстрація учасників. Після відкриття – з числа учасників обирають головуючого, секретаря, членів лічильної комісії.

Після обрання керівних органів слухань – затверджується порядок денний та регламент.  Головуючий згідно порядку денного надає слово для виступу учасникам слухань, які висловлюють свої позиції стосовно питань, винесених на розгляд. У ході слухань ведеться протокол. За результатами обговорення простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюються рішення громадських слухань.

Рішення громадських слухань розглядаються на найближчому засіданні ради або/та її виконавчого комітету за обов'язкової участі ініціаторів громадських слухань.

Консультації з громадськістю можуть проводитися у двох формах:

-               Публічне громадське обговорення – це відкритий і безпосередній діалог громадян та представників влади. Може проводитися у формі конференцій. форумів, радіо-, теледебатів, засідань за круглим столом, інтернет-конференцій, під час яких обов'язково ведеться протокол, у якому фіксуються усі висловлені думки та пропозиції. Громадяни можуть подавати свої пропозиції в усній або ж письмовій формі.

-               Вивчення громадської думки – це коли сільська рада опосередковано, через опитування та інші соціологічні дослідження, вивчає настрої та ставлення громадян до певного питання.

Фахівчині Музиківської сільради Тетяна Трибушна та Віталія Ртіщева під час акції зі збору пропозиції до бюджету-2020

Так проходила вулична акція зі збору пропозицій до бюджету-2020 у селі Східне Музиківської ОТГ. На передньому плані – експертка Елла Петренко та секретар сільради Людмила Погрібна

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %