Дієвий механізм ефективності бюджетних програм у Миколаєві на основі можливостей програмно-цільового методу

24 листопада 2017, 16:37

22 листопада 2017 року за круглим столом експерти громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» з представниками міськвиконкому, фракцій бюджетної комісій міськради обговорили Дієвий механізм ефективності бюджетних програм у Миколаєві на основі можливостей програмно-цільового методу (ПЦМ).

Його основою є контроль відповідності вимогам законодавства України  форм бюджетних програм та аудит доброчесності  і результативних показників на всіх стадіях бюджетного процесу, що має здійснювати у місті Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції при партнерстві з громадським дорадчим органом – саме таку модель представили учасникам заходу експерти ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ).

Але станом на жовтень 2017 р. поки що не затверджено жодного нормативно-правового акту або організаційно-розпорядчого документу, який регламентує проведення внутрішнього контролю та аудиту профільним підрозділом Миколаївської міської ради, зокрема при партнерстві з громадським дорадчим органом. 

Тому експерти ФРММ разом рекомендували підтримати резолюцію Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, що була прийнята 28.09.2017 у присутності 1-го секретаря Посольства Великої Британії в Україні.

Саме це і підтримали учасники заходу:

  1. Провести серед представників ГРБК навчання щодо дисципліни заповнення паспортів бюджетних програм та відповідальності за порушення складання паспортів бюджетних програм ( Ст. 116 Бюджетного кодексу України , Наказ міністерства фінансів України №836);
  2. Миколаївському міському голові створити своїм розпорядженням робочу групу з питань демократичності і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві ( далі робоча група).

Нажаль громадській аудит доброчесності запровадження ПЦМ у Миколаєві 2017 р. виявив брак виконання рекомендацій Державного фінансового аудиту бюджетних програм благоустрою міста Миколаєва за 2013-2014 роки та 9 місяців 2015 року.

Тому з 125 балів доброчесності виконавчі органи миколаївської міської ради набрали лише 55,61 бал. А аналіз показників паспортів бюджетних програм 2017 р. у сфері ЖКГ виявив брак показників, що відображають кількість товарів робіт та послуг, що закуповується за бюджетні кошти, а також найважливіше – їх ЦІНУ. 

02807_FRMM_22Nov17_37

Питання:

Чому знов плануємо витрати більш ніж два рази на утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, ніж в українських містах — мільйонниках? Так, на прибирання та догляд зелених зон площею в 138,14 га планується витратити 20608,21 тис. грн тобто ціна догляду 1 га в рік складає 149,18 тис. грн. Це більше ніж у ДВА РАЗИ, ніж в Одесі, Києві. ТАК, середня ціна догляду 1 га на рік: по м. Київ — 67 тис. грн на рік; по м. Одеса – 60,5 тис. грн на рік.

Чому з 203 Га зелених насаджень, що потрібно доглядати Департаментом ЖКГ під фактичний догляд попали лише 138 Га. Де чиновники «загубили» більш 65 га парків, скверів міської громади! Може це є джерелом виникнення стихійних звалищ. Є сумнів в достовірності визначеного показника (площа територій зелених зон)?

02807_FRMM_22Nov17_34

Економічна обґрунтованість вартості догляду за 1 Га зелених насаджень по Департаменту ЖКГ у порівнянні з аналогічними витратами Адміністрацій.

Середні сумарні витрати річного догляду 1 Га зелених насаджень

— по Адміністрації Інгульського району – 12,94 тис. грн. за 1 Га;

— по Адміністрації Заводського району – 4,12 тис. грн за 1 Га;

— по Департаменту ЖКГ – 149 тис. грн за 1 Га

Презентація прогнозної оцінки ефективності бюджетних програм м Миколаєва 2017 у сфері ЖКГ

ЦЕ були деякі питання громадських аудиторів. А ЧОМУ ВОНИ НЕ ВИНИКЛИ У ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРИШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ?

До його основних функцій якого входить здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності; забезпечення дотримання міської політики у сфері благоустрою; організація та проведення заходів із запобігання та протидії корупції.

В межах повноважень Департаменту є зокрема такі:

— Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень, що включає в себе:

—   Отримання від керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, що перевіряються, всієї необхідної документації та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність, необхідну для виконання покладених завдань і обов’язків.

—    Подання пропозицій про призупинення дії нормативних і розпорядчих актів, виданих з порушенням чинного законодавства.

—   Залучення до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ і організацій, виконавчих органів Миколаївської міської ради до роботи щодо виконання окремих задач.

—   Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста (дотримання принципів законності та ефективного використання коштів міського бюджету, досягнення результатів відповідно до встановленої мети).

—   Проведення за дорученням Миколаївського міського голови аналізу проектів нормативних та розпорядчих документів, договорів, документації торгів щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

—   Здійснення контрольно-ревізійних, аналітичних, інформаційних та інших видів діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів, а також збереження та використання комунального майна міста.

—   Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

—   Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

—  Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Як бачимо,  на місцевому рівні унормовано такий формат контролю, як внутрішній контроль, який повинен забезпечувати окремий виконавчий орган ММР. У поєднанні з застосуванням різних форм залучення громадськості успішна діяльність даного підрозділу може забезпечити підвищення прозорості місцевого бюджетного процесу , ефективності використання бюджетних коштів через:

1) інформування територіальної громади щодо напрямів бюджетної політики органу місцевого самоврядування  на найближчу перспективу;

2) залучення громадян до процесу планування місцевого бюджету з метою визначення пріоритетних бюджетних програм, що забезпечить ефективне використання бюджетних коштів;

3) налагодження взаємозв’язку з місцевим населенням з метою забезпечення результативного виконання місцевих програм.

Станом на жовтень 2017р поки що не затверджено жодного нормативно-правового акту або організаційно-розпорядчого документу, який регламентує проведення внутрішнього контролю та аудиту профільним підрозділом ММР.

Пропозиція експертів партнерства «За прозорі місцеві бюджети», ФРММ та Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (резолюція ЕГР від 28.09.2017 р), що була підтримана учасниками круглого столу:

По-перше, Провести серед представників ГРБК навчання щодо дисципліни заповнення паспортів бюджетних програм та відповідальності за порушення складання  паспортів бюджетних програм ( Ст. 116 Бюджетного кодексу України , Наказ міністерства фінансів України №836);

По-друге, керуючись пСт.. 20 Бюджетного кодексу України; Наказами Міністерства фінансів України та профільних міністерств у сфері впровадження Програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів, пунктами 9, 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на виконання політики якості, що затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24 листопада 2011 р. №11/15 «Про впровадження Політики якості виконавчих органів Миколаївської міської ради»:

Рекомендувати в.о миколаївського міського голови розпорядженням створити робочу групу з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві» (далі – робоча група).

Членам робочої групі на основі висновків і рекомендації громадського аудиту доброчесності запровадження програмно-цільового методу та прогнозної оцінки ефективності бюджетних програм в сфері ЖКГ м. Миколаєва по головних розпорядниках (департамент ЖКГ, Адміністрації районів міста):

  1. Провести відповідний аналіз діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у сфері ЖКГ та напрацювати рекомендації з відповідним пакетом проектів місцевих нормативно-правових актів щодо запровадження дієвої системи контролю за ефективністю виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів та оптимізації системи управління виконавчими органами міської ради.
  2. Напрацювати план дій органів місцевого самоврядування згідно висновків та рекомендацій громадського аудиту.

Спільний рух громадськості та влади за відкритість, прозорість та ефективність бюджетного процесу у м. Миколаєві закріплено в «Угоді про співпрацю та публічну відповідальність», яку у жовтні-листопаді 2015 р. з ФРММ підписали представники більшості фракцій міськради.

На круглому столі виступили представники департаментів міської ради. народні депутати Миколаївської міської ради, представники громадських організацій.

Зокрема, виступив директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєввідносно вартості знесення МАФ, яка закладена у паспорт бюджетної програми. У своєму виступі він наголосив на тому, що аналіз проводився за показниками паспортів бюджетних програм, які є плановими показниками. Аналіз виконання бюджетних програм, за його думкою, слід проводити на основі фактичних показників виконання бюджетів. Така теза викликала активну дискусію в аудиторії. Андрій Єрмолаєв пояснив дублювання функції контролю за МАФ перехідним періодом у діяльності департаменту фінансового контролю.

02817_4

Артем Ващиленко, голова експертно-громадської ради виконкому ММР, голова партії «Основа» у м. Миколаєві, наголосив на важливості презентованої роботи для підвищення прозорості та ефективності бюджетного процесу на міському рівні. За його словами, у доброчесності бюджетного процесу зацікавлені усі мешканці Миколаєва, оскільки він забезпечує прозорість формування і виконання міського бюджету, тобто прозорий розподіл коштів міської громади. Також він закликав представників влади зробити такі заходи регулярними заради підвищення якості бюджетного процесу. Крім того, Артем Ващиленко, відповідаючи на тези виступу Єрмолаєва,  підкреслив важливість контролю і дотримання усього бюджетного процесу, невід’ємною частиною якого є складання паспортів бюджетних програм.

Тетяна Шуліченко,голова департаменту економіки виконкому ММР, підкреслила важливість представленого аналізу, при цьому наголосила, що департамент економіки згідно положення про свою діяльність, не виступає головним розпорядником бюджетних . Тобто, доброчесність їх діяльності у громадському аудиті не досліджувалось. Загалом департамент є учасником бюджетного процесу через цільові програми та програму соціально-екномічного розвитку.

Також виступили Представники головних розпорядників бюджетних коштів —  департаменту ЖКГ Микола Бевза і голова департаменту капітального будівництва ММР Єгор Бєдаков. Вони підтвердили важливість проведеної роботи і закцентували увагу на необхідності навчання методикам управління бюджетним процесом для своїх управлінь. Микола Бевза визнав необхідність уточнення даних по вартості утримання однієї світлоточки у м. Миколаєві по бюджетній програмі департаменту ЖКГ.

Алла Дзицюк, голова ГО «Асоціація юристів «Правозахист», підтримала висновки експертів, зокрема підтвердивши коректність співставлення даних по вартості утримання зелених зон по Одесі, Києву, Миколаєву.

02817_3Депутат міськради від партії «Наш Край» Сергій Карцев. подякував громадським експертам за виконану роботу, визнав високий рівень експертів, які виконали громадський аудит. Він пообіцяв підтримку зі сторони постійної депутатської комісії, запропонував організувати регулярне (щоквартальне) проведення таких заходів. Також він підтримав тезу про те, що діяльність Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції (очільник А. В. Єрмолаєв) необхідно сконцентрувати на контролі за дотриманням бюджетного законодавства, позбавивши його таких функцій, як знесення МАФів, які по факту дублюють функції районних адміністрацій міста.

Сергій Карцев також підтримав ідею чіткого розмежування повноважень за доглядом зелених насаджень у місті між районними адміністраціями ти департаментом ЖКГ, необхідність паспортизацію зелених зон міста Миколаєва.

Представник фракції «Опозиційний блок» Павло Зоткін також висловив підтримку громадському аудиту бюджетного процесу, подякувавши експертам за виконану важливу роботу.

Учасники обговорення підвели підсумки дворічного шляху до прозорого та ефективного місцевого самоврядування та уточнити подальші спільні кроки у цій сфері.

Також презентовано новий конкурс грантів ФРММ при підтримці NED на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів в Миколаївській і Херсонській областях під контроль громад – 2017».

Проект «Демократичний, прозорий, ефективний бюджет для зеленого, чистого і комфортного м. Миколаєва» реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) при партнерстві з Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та КУ «Агенція розвитку Миколаєва» в рамках програми «Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %