Чи залучає Житомирська міська влада громадян до участі у бюджетному процесі?

28 вересня 2018, 13:12

Відповідно до попередньої оцінки, рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м. Житомир досяг задовільного рівня - 37,6 %, що значно не дотягує до середнього рівня. До такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні".

Міська рада Житомира не дотягла до ідеального стану прозорості практично на кожному етапі бюджетного процесу.

Так, за параметром «Прозорість рішень» на етапі складання проекту бюджету, місто отримало всього 7,7%. Такий не високий показник зумовлений тим, що Житомирська міська рада в свої практиці не використовує механізми збору пропозицій від громадян на етапі складання бюджету на наступний рік та не залучає до цього процесу багатосторонні дорадчі органи. Окрім того, не відбулось  публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету. Єдиний показник по якому місто отримало бали, це визначені формально Статутом громади процедури та порядок проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори.

На етапі розгляду проекту бюджету рівень прозорості досяг 57,2%, що зумовлено тим, що строки прийняття бюджету були витримані міською радою вчасно відповідно до законодавства, а саме: пленарне засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, відбулось до 25 грудня, а також оприлюднені протокол засідання, відео-запис та забезпечено доступ громадян до засідання ради на якому розглядався бюджет. Та, саме засідання не анонсували на сайті міської ради. Не проводила міська рада і консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету та не ініціювали проведення бюджетних слухань.

На етапі виконання бюджету рівень прозорості досяг найбільшого показника та склав – 85,7%. Це свідчить про те, що етап виконання є найбільш публічним для громадян Житомира та міська рада виконала практично всі умови щодо прозорості процесу реалізації «бюджету участі». Однак є і не доопрацювання, так, у відповідному розділі відсутній звіт про реалізацію бюджету участі за результатами попереднього бюджетного року.

Нажаль низьким залишається рівень прозорості Житомирської міської ради на етапі підготовки та розгляду звіту про бюджет – 0%. Свідченням цього є  те, що на етапі звітування міська рада не забезпечила публічне представлення інформації про виконання бюджету.

Як бачимо, ситуація з прозорістю рішень Житомирської міської ради досить нерівномірна на кожному етапі бюджетного процесу. При тому, що прозорість рішень на етапі розгляду та виконання бюджету певним чином забезпечена, то на етапі складання бюджету та звітування спостерігається дуже низький рівень показників. А це говорить, про те, що місцева влада до процесу формування бюджету практично не залучає громадськість.

Шлях до підвищення прозорості в прийнятті бюджетних рішень пролягає виключно через широке залучення громадськості та дорадчих органів до складання бюджету, тим більше, що міська рада має для цього всі необхідні інструменти. А тому, серед основних рекомендацій, які допоможуть підвищити рівень прозорості:

  1. Забезпечити збір пропозицій від громадян під час складання бюджету: затвердити НПА, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує плановому) щодо проекту бюджету на наступний рік.
  2. Звіт про отримані пропозиції із зазначенням врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень оприлюднювати на сайті міської ради;
  3. Впровадити практику залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік: створити  робочу групу, яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що передує плановому) в процесі планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес).
  4. Доцільно у відповідності до Статуту започаткувати практику проведення Громадських слухань щодо встановлення місцевих податки та зборів в період з 1 січня до 1 липня року, який передує плановому. Розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування оприлюднювати.
  5. Впровадити практику «Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)» - З практичної точки зору "Бюджетні слухання" доцільно проводити не менш ніж за 2 тижні до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу.

 

Дана публікація підготована за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за підтримки МФ "Відродження".

 

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %