Чи залучає Полтавська міська рада громадян до участі у бюджетному процесі?

20 грудня 2018, 17:45

Згідно з попередньою оцінкою, рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м. Полтава є Задовільним та складає лише 43%. До такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні".

Полтавська міська рада оприлюднила проект рішення про місцевий бюджет лише 18.12.2017, у той час як рішення прийняла 22.12.2017, тобто 20-денний термін не було витримано. Проект рішення оприлюднено без пояснювальної записки, тобто проект не містить всіх розділів, передбачених ст.76 Бюджетного кодексу України. А от бюджетні запити головних розпорядників бюджетних взагалі не оприлюднені на офіційному сайті ради.

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (22.12.2017) оприлюднено на сайті міської ради з усіма додатками та вчасно, в день затвердження (22.12.2017).

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті міської ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, зазначеному в Додатку 3 до рішення від 22.12.2017 «Про затвердження бюджету на 2018 рік». Однак, паспорти оприлюднено не вчасно, після 18 лютого 2018 р., що не відповідає термінам вчасного оприлюднення (протягом 45 днів з початку бюджетного року, тобто, до 15.02.2018), визначеного Наказом Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014.

Проект бюджету міста Полтави на 2018 рік обговорювався на засіданні бюджетної комісії 20.12.2017, про що було заздалегідь проведено анонсування для громади, за результатом обговорення оприлюднено протокол засідання бюджетної комісії на сайті міської ради. Через проведення засідання у приміщенні актової зали міськради перешкод для громадян, які бажали відвідати засідання не було.

Залучення громадян до процесу прийняття рішень у м. Полтава передбачено Статутом територіальної громади міста Полтава від 22.10.2010 року, у якому закріплені процедури громадських (у т.ч. бюджетних) слухань. Там саме визначено порядок консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет на стадії його формування. Проте, незважаючи на існування нормативно-правового акту, місцева влада бюджетні слухання в громаді не проводить, що впливає на знижений рівень прозорості прийняття рішень.

На сьогоднішній день Полтавська міська рада не має практики розробки «бюджету для громадян», як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з використанням візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповів би про доходи та видатки бюджету на майбутній рік, пріоритети міської бюджетної політики, плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і т.п. Отже, активним громадянам, які не мають спеціальних знань у бюджетній структурі, майже неможливо повноцінно залучитись до бюджетних процесів та внести свої рекомендації або пропозиції.

Нажаль, Полтава маючи інтерактивну он-лайн-платформу щодо візуалізації бюджету, де містяться графіки, діаграми, інші уточнення показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки не використовує її для отримання коментарів від громадян, що також вказує на те, що громадяни майже позбавлені можливості бути залученими до бюджетних обговорень.

Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що орган місцевого самоврядування не здійснює жодних заходів з метою залучення громади до формування прозорості прийняття рішень.

Для покращення оцінки прозорості прийняття рішень рекомендуємо:

 започаткувати практику оприлюднення (не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними програмами;

 анонсування засідання бюджетної комісії  з обговорення проекту бюджету не пізніше ніж за 10 днів до засідання у друкованих ЗМІ та на сайті міської ради. Стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені;

 протягом року, який передує плановому слід проводити  консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет. Порядок таких консультацій доцільно відобразити у окремому НПА, або, як мінімум, використовувати загальний порядок проведення громадських слухань, передбачений Статутом громади. «Бюджетні слухання» треба проводити заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу. Протоколи публікувати на сайті. Звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках «бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій підлягає оприлюдненню;

 зробити пряме посилання на канал Youtube, де публікуються відеозаписи сесій, засідання комісій тощо та вивести посилання на головну сторінку сайту;

 запровадити практику розробки та поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян». Для цього необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим новим для України інструментарієм, провести тренінги та семінари;

— існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету слід доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

Стаття підготована "за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за підтримки МФ "Відродження".

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %