Чи залучає міська влада херсонців до участі у бюджетному процесі?

29 вересня 2018, 13:12

Згідно з попередньою оцінкою рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м.Херсон є задовільним. До такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється за підтримки МФ "Відродження". 

Критерії прозорості, визначені у Методології, за якою здійснювався моніторинг, не замкнені вимогами сьогоднішнього законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна частина показників виходить за межі наявних обов’язкових процедур – ці показники демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні рішення для громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах.

При здійсненні моніторингу експерти використовували різні методи збору інформації. Це безпосередній пошук інформації на офіційному сайті ради, уточнення деяких позицій через офіційні запити, інтерв'ювання громадських активістів та посадових осіб. 

Слід відмітити, що прозорість рішень Херсонської міської ради на етапі звітування забезпечена майже повністю, проте на етапі складання та виконання бюджету спостерігається дуже низький рейтинг показників. Шлях до його підвищення пролягає виключно через широке залучення громадськості та дорадчих органів до складання бюджету, тим більше, що запропоновані Методикою інструменти відкривають для цього широке поле.

Далі проаналізуємо, яким чином міська рада залучає херсонців до участі у  бюджетному процесі.

В статуті громади міста Херсон в частині 3 прописана процедура проведення загальних зборів, до компетенції яких належить внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, а також у частині 4 прописана процедура проведення громадських слухань. Проте консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори не проводилися.

Слід зазначити, що виконуються інші процедури, прописані в Статуті громади. Так, 18 грудня 2017р. були проведені громадські слухання щодо проекту рішення про міський бюджет на 2018 рік: http://www.city.kherson.ua/acts/r847_1.doc. Однак були вони проведені дещо формально - за 4 дні до його розгляду на сесії, а не заздалегідь - не менше, ніж за 2 тижні до оприлюднення остаточно проекту рішення про бюджет, який виноситься на розгляд депутатського корпусу. Також не оприлюднено звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отриманих в результаті громадських слухань: http://mvk.kherson.ua/files/rezol2018.doc

На місцевому рівні відсутній нормативно-правовий акт, який передбачає проведення заходів по збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік в поточному році. Тому такі заходи і не проводилися. Також в Херсонській міській раді відсутня практика створення робочої групи для підготовки проекту бюджету, яка включала б в себе, як мінімум, представників виконавчих органів міської ради, депутатів ради, науковців, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Щодо прозорості на етапі розгляду проектів рішень, що стосуються місцевого бюджету, можна констатувати наступне: проведення засідання бюджетної комісії, на якій відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет на 2018 рік, не було анонсовано. У зв'язку з цим не було забезпечено безперешкодний доступ для громадян до засідання бюджетної комісії. Також на сайті не оприлюднено стенограму засідання.

Слід відмітити, що пленарне засідання сесії, на якій було прийняте рішення про бюджет на 2018 рік, було заздалегідь анонсоване, проте в самому оголошенні, як і розпорядженні міського голови, у винесених на сесію питаннях немає ні слова про бюджет: http://www.city.kherson.ua/news_detail/22-grudnya-vidbudetsya-hviii-sesiya-miskoyi-radi Громадянам не було забезпечено безперешкодний доступ до пленарного засідання, так як для цього необхідна була попередня реєстрація.

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету відбулось 23 лютого 2018р. під час сесії, засідання якої було заздалегідь анонсовано. Представлення інформації про виконання місцевого бюджету відбулося вчасно - в строки, встановлені бюджетним кодексом (не пізніше 20 березня).

На момент проведення оцінювання Херсон залишався останнім містом, в якому не було запроваджено бюджет участі. Проте, вже 28 серпня 2018р. було затверджене Положення про громадський бюджет у Херсоні та Міську цільову програму «Громадський бюджет у місті Херсоні на 2018-2022 роки», таким чином при оцінюванні прозорості бюджету міста Херсон в наступному році оцінки за показниками значно зростуть.

Тож, які практики залучення громадян до бюджетного процесу необхідно ще запровадити, щоб зробити його більш прозорим?

По-перше, слід розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує плановому) щодо проекту бюджету на наступний рік. Звіт про отримані пропозиції із зазначенням врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень підлягає оприлюдненню.

По-друге, експерти рекомендують створити  робочу групу, яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що передує плановому) в процесі планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Процедури роботи цього дорадчого органу мають документально регламентуватися. Розпорядчий документ про створення, склад та матеріали (відеозаписи, стенограми), щодо діяльності робочої групи підлягають оприлюдненню. Крім того, має оприлюднюватися звіт про враховані та невраховані пропозиції від робочої групи з обґрунтуванням підстав для їх неврахування.

По-третє, слід започаткувати практику проведення консультацій щодо проекту рішення про місцеві податки та збори в період з 1 січня до 1 липня року, який передує плановому.

В-четверте, необхідно заздалегідь анонсувати усі засідання бюджетної комісії та пленарні засідання сесій і, що не менш важливо, забезпечити безперешкодний доступ для громадян до цих заходів.

В-п'яте, експерти рекомендують проводити консультації з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет не менш, ніж за 2 тижні до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу. Звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках таких консультацій та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій, також  підлягає оприлюдненню.

Довідково: Моніторинг здійснювався з використанням методології, створеної Фонд Східна Європа спільно з Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети!" та Асоціація міст України в рамках Проект "Публічні бюджети від А до Я" за підтримки Європейського Союзу. Ознайомитись з Методологією можна за цим посиланням.

Завданнями Методології є демонстрація рівня прозорості місцевих бюджетних процесів та залученості громадян до формування місцевого бюджету та моніторингу його використання, встановлення чітких індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів на місцевому рівні, надання доступу місцевим громадам до технічної та експертної допомоги для впровадження практик у відповідності до критеріїв, спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним громадянам до моніторингу управління публічними фінансами. 

Більш детальну інформацію про результати моніторингу бюджетного процесу не тільки міста Херсона, а й інших міст та об'єднаних територіальних громад можна знайти на сайті «Оцінка прозорості місцевих бюджетів»

Стаття підготовлена за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за підтримки МФ "Відродження".

 

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %