Чи залучає Краматорська міська рада громадян до участі у бюджетному процесі?

16 грудня 2018, 23:37

Згідно з попередньою оцінкою рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м. Краматорськ є високим та складає 72%. До такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні ".

Краматорська міська рада оприлюднила проект рішення про місцевий бюджет 16.11.2017, рішення прийняла 20.12.2017, тобто 20-денний термін було витримано. Хоча проект рішення оприлюднено без пояснювальної записки, але всі інші додатки, які передбачені ст.76 Бюджетного кодексу України, він містить в повному обсязі. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів у всіх формах оприлюднено на офіційному сайті ради. Однак, нажаль, на сайті неможливо встановити час оприлюднення бюджетних запитів, так як відповідне поле не передбачено розробниками сторінки. Отже неможливо встановити вчасно чи ні оприлюднено бюджетні запити головними розпорядниками бюджетних коштів.

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (20.12.2017) оприлюднено на сайті міської ради з усіма додатками та вчасно, через 4 дні після затвердження (24.12.2017).

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті міської ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, зазначеному в Додатку 3 до рішення від 20.12.2017 «Про затвердження бюджету на 2018 рік». Однак встановити час оприлюднення паспортів неможливо через відсутність відповідного поля із датою, отже чи відповідає строк оприлюднення термінам визначеним Наказом Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 встановити не вдалось.

Проект бюджету міста Краматорська на 2018 рік обговорювався на засіданні бюджетної комісії 15.12.2017, про що було заздалегідь проведено анонсування для громади, і хоча протокол та відеозапис засідання бюджетної комісії на сайті міської ради не оприлюднено, але перешкод для громадян, які бажали відвідати засідання не було.

Залучення громадян до процесу прийняття рішень у м. Краматорськ передбачено Статутом територіальної громади міста Краматорськ, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 26.07.2017 № 25/VII-261, у якому закріплені процедури громадських (у т.ч. бюджетних) слухань. Там саме визначено порядок консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет на стадії його формування. Місцева влада Краматорська одна із небагатьох в Донецькій області, яка проводить бюджетні слухання в громаді. Окрім того, Краматорською міською радою, не зважаючи на відсутність пропозицій, оприлюднено звіт за результатами «бюджетних слухань».

На сьогоднішній день Краматорська міська рада не має практики розробки «бюджету для громадян», як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з використанням візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповів би про доходи та видатки бюджету на майбутній рік, пріоритети міської бюджетної політики, плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і т.п.  Отже, активним громадянам, які не мають спеціальних знань у бюджетній структурі, майже неможливо повноцінно залучитись до бюджетних процесів та внести свої рекомендації або пропозиції.

Нажаль, Краматорськ, маючи інтерактивну он-лайн-платформу щодо візуалізації бюджету, де містяться графіки, діаграми, інші уточнення показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, не використовує її для отримання коментарів від громадян, що також вказує на те, що громадяни майже позбавлені можливості бути залученими до бюджетних обговорень.

Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що орган місцевого самоврядування вживає заходів з метою залучення громади до формування прозорості прийняття рішень, але все ж таки результати не бездоганні.

Для покращення оцінки прозорості прийняття рішень рекомендуємо:

 протокол засідання бюджетної комісії з обговорення проекту бюджету необхідно оприлюднювати на сайті міської ради. Стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені;

 «Бюджетні слухання» треба проводити заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу;

 зробити пряме посилання на канал Youtube, де публікуються відеозаписи сесій, засідання комісій тощо та вивести посилання на головну сторінку сайту;

 запровадити практику розробки та поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян». Для цього необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим новим для України інструментарієм, провести тренінги та семінари;

— існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету слід доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

Стаття підготована "за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" за підтримки МФ "Відродження"

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %