Чи є відкритою інформація про бюджетний процес у Чернігові?

30 червня 2018, 12:25

Згідно з попередньою оцінкою рівень відкритості інформації про бюджетний процес у місті Чернігові становить 49%. До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" за результатами моніторингу в межах проекту "Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні", що здійснюється за підтримки МФ "Відродження".

З позитивного можна виділити наступні аспекти відкритості інформації:

- На сайті Чернігівської міської ради оприлюднюється прогноз доходів та видатків на плановий бюджетний рік. Він затверджений у форматі проекту рішення сесії міської ради «Про міській бюджет на 2018 рік». Прогноз і рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» оприлюднені на сайті міської ради окремо. Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено 17.11.2017, у той час як рішення прийняте 30.11.2017, тобто 20-денний термін не витримано. Проект рішення оприлюднено з додатками та ілюстративними матеріалами про міський бюджет.

- Громада міста має затверджену Стратегію розвитку міста до 2020 року, яка також оприлюднена на сайті Чернігівської міської ради.

- «Програма економічного і соціального розвитку м. Чернігова на 2018 рік» затверджена рішенням ради від 30.11.2017. ПСЕР затверджена вчасно, тобто одночасно із рішенням про затвердження бюджету міста. Вона оприлюднена на офіційному сайті міської ради. З усіх необхідних додатків ПСЕР оприлюднені тільки 3: Додаток 1 (основні показники), Додаток 2 (перелік цільових програм) та Додаток 3 (перелік об’єктів будівництва), тому за вказаним показником оцінка лише 0,5 із 1 можливої.

- Звіти про виконання бюджету оприлюднені в повному обсязі на сайті ради та вчасно. Вся інформація про бюджет та звіти про виконання бюджету знаходиться в окремому підрозділі «Бюджет міста» (розділ «Нормативні документи»).

Водночас є позиції, які потребують покращення, причому деякі з них можна зробити досить легко і швидко:

- На сайті Чернігівської міської ради є окремий розділ «Громадський бюджет», де знаходиться інформація про подані проекти за три роки (2015, 2016 і 2017 роки), нормативні документи та новини про проекти-переможці, результати реалізації проектів. Але з іншого боку даний розділ не містить жодного протоколу про проведені засідання Робочої групи з питань реалізації Громадського бюджету, також інформація разом з посиланням відсутня на сайт «Громадський проект», через який здійснюється електронне голосування за подані проекти мешканцями міста.   

- На сайті міської ради не оприлюднені бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів, котрі мають бути підготовлені за формою, встановленою Наказом Мінфіну від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів».

- Діяльність комунальних підприємств в частині прозорості, звітності про їх діяльність не є ідеальною. Не всі КП оприлюднили звіти за результатами діяльності в доступному і зрозумілому вигляді.

Хоча міська рада і має окремий підрозділ про міський бюджет, однак бюджетної інформації в ньому не вистачає. Було б доречно створити окремий розділ про міський бюджет та затвердити розпорядження про його існування:

  • посилання на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data;
  • кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;
  • паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників, актуалізовані паспорти (з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новій редакції) та звіти про їх виконання (в єдиній структурованій папці);
  • титульний перелік капітальних видатків, а також створення Інтерактивної онлайн-платформи пооб’єктної візуалізації, з зазначенням посилання на мапу в цьому ж розділі;
  • «бюджет для громадян»;
  • посилання на портал відкритих даних, де бюджетні дані оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо бюджету участі.

Окрім цього, для покращення оцінки відкритості та прозорості місцевого бюджету рекомендується наступне:

— великим недоліком у відкритості і побудові діалогу між владою і громадою є відсутність можливості отримувати зворотній зв’язок від громади по суспільно-важливим питанням. Тому ми пропонуємо впровадити нормативно-правовий документ, який буде передбачати процедуру збору пропозицій від громадян щодо проекту міського бюджету на наступний рік. Звісно, він має бути опублікований на сайті разом із звітами про отримані пропозиції. На головній сторінці сайту бажано зробити або посилання на даний документ, або створити окремий розділ з питань консультування;

— створити робочу групу, яка буде приймати участь в процесі планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Процедури роботи дорадчого органу мають документально регламентуватися, отже доцільно впровадити окремий нормативно-правовий акт про роботу такого органу. Розпорядчий документ про створення, склад та діяльність робочої групи повинні оприлюднюватися. Бажано вказану діяльність органу із всіма регламентуючими документами та звітами про таку роботу, винести в окремий розділ на сайті;

— документи про порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування оприлюднювати на офіційному сайті;

— оприлюднювати не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської комісії всі форми бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними програмами;

— проводити консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет та оприлюднювати звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках «бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій;

— запровадити «бюджет для громадян» та винести його окремим розділом на сайті для зручності та доступності. Окрім цього, рекомендується проводити семінари та консультації з приводу бюджетування на відкритих зустрічах;

— інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

Підхід, який застосовувався при здійсненні моніторингу  використовував різні підходи. Це і безпосередній пошук інформації на офіційному сайті ради, уточнення деяких позицій через спілкування, листування з посадовими особами місцевої ради. Автори не ставили за мету знайти інформацію будь-якою ціною, а виходили із статусу «пошук здійснює середньостатистичний користувач сайту», в разі якщо відповідь органу місцевого самоврядування різнилася із баченням експерта, то в таблицю оцінок заносилася думка експерта, яка аргументована відповідно до Інструкції до заповнення опитувальника з оцінки прозорості місцевого бюджету 

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %