Бюджет в першій половині 2019 року: виклики і управління ліквідністю

04 липня 2019, 23:04

Міністерство фінансів продовжує щоденний та щомісячний моніторинг виконання бюджетних показників та ухвалює відповідальні рішення в рамках управління ліквідністю ЄКР. Це дозволило забезпечити фінансування першочергових для країни видатків (на оборону, на виплату пенсій та соціальних допомог, на обслуговування боргу та субвенцій і дотацій місцевим бюджетам) у повному обсязі відповідно до розпису звітного періоду на підставі платіжних доручень.

Доходи Державного бюджету зросли на 12,9% р/р до 506,8 млрд грн за цей період. З огляду на ряд причин, включно із відмінними макроекономічними показниками, ніж закладали в бюджет, а також обмеження урядом Російської Федерації експорту ряду товарів до України, виконання доходів Державного бюджету становило 95,7% від розпису на цей період.

Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 9,5% р/р до 448,3 млрд грн. Вони становили 94,1% від розпису. Можна виділити такі основні характеристики виконання доходів загального фонду Державного бюджету в цей період:

- Надходження від ПДФО зросли на 21,1% р/р до 51,2 млрд грн за рахунок суттєвого підвищення середньої заробітної плати. При цьому, ці доходи були на 4,8% вищими за розпис. За даними Держстату середня заробітна плата за п’ять місяців 2019 року зросла на 20,1% р/р через підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансових результатів підприємств та брак кваліфікованої робочої сили (зокрема через міграцію), що змушує роботодавців підвищувати зарплати.

- Розпис з податку на прибуток підприємств за І півріччя 2019 року перевиконано на 2,7 млрд грн і фактичні надходження від цього податку до доходів загального фонду Державного бюджету становили 52,8 млрд грн. Основний фактор - вищі, ніж очікувалося, фінансові результати підприємств за підсумками 2018 року, що вплинуло на більші обсяги сплати податку у лютому-березні 2019 року та травні при виплаті дивідендів.

Водночас вони зросли порівняно із відповідним періодом минулого року на 1,2% р/р, що зумовлено одноразовим нарахуванням та сплатою податку у 2018 році за рішенням Стокгольмського суду.

При цьому, за даними Державної фіскальної служби, станом на 1 червня 2019 року переплата з податку на прибуток становила 13,6 млрд грн порівняно із 17,4 млрд грн на 1 січня 2019 року та 26,1 млрд грн на 1 січня 2016 року. Таке зниження переплат стало можливим завдяки рішенню Міністерства фінансів, ухваленому у 2015 році, щодо об’єднання кодів бюджетної класифікації з податку на прибуток підприємств, що надало змогу платникам зменшувати переплати з податку на прибуток, які виникли під час виплати дивідендів, за рахунок щомісячних авансових внесків та прийняття змін до Податкового кодексу України, якими з 1 січня 2016 року встановлено поквартальне нарахування та сплату податку на прибуток підприємств.

- За п’ять місяців НБУ повністю перерахував до Державного бюджету підтверджений незалежним аудитом прибуток за 2018 рік у сумі 64,9 млрд грн. Це на 17,3 млрд більше, ніж передбачено в Законі про Державний бюджет на 2019 рік, що обумовлено кращим фінансовим результатом за підсумками 2018 року (23 квітня 2019 року Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2018 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК").

- Водночас від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування надійшло 35,0 млрд грн, що на 9,8 млрд грн менше за розпис через вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам, ніж передбачено розписом в першому півріччі.

- Доходи від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів зросли на 4,4% р/р до 136,3 млрд грн. Вони становили 97,6% від розпису, що зумовлено:

  • міцнішим обмінним курсом гривні до долара США, ніж врахованого в бюджеті;
  • меншими темпами зростання імпорту товарів (8,9% р/р за підсумками 5 місяців 2019 року при прогнозованому показнику, врахованому в бюджеті, 9,5% р/р);
  • запровадженням з 1 червня 2019 року Урядом Російської Федерації видачі дозволів на експорт з Російської Федерації до України вугілля, бензинів, дизельного палива, скраплених газів (зокрема, за даними ДФС митна вартість цих товарів, імпортованих з РФ, у червні скоротилась на 15% р/р);
  • звільненням з 1 січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей, вітрогенераторів, напівпрвідникових фоточутливих приладів, електричних трансформаторів, статичних перетворювачів;
  • продовження дії пільги зі сплати ПДВ із ввезених електромобілів.

- Доходи від акцизного податку з тютюнових виробів зросли на 16,2% р/р до 17,9 млрд грн через підвищення ставок податків. Водночас падіння виробництва тютюнових виробів через зменшення їх споживання та часткове задоволення попиту на тютюнову продукцію шляхом зменшення залишків готової продукції на складах, акциз з якої був сплачений у попередніх роках, пояснюють невиконання доходів за цим податком на 8,9 млрд грн. Також є відомі факти виготовлення та продажу контрафактної продукції та продукції невідомого походження. Тому, Міністерство фінансів було надано доручення ДФС проаналізувати стан ринку та актуалізувати плани по боротьбі з цими явищами.

- Від рентної плати за видобування природного газу надійшло 16,6 млрд грн. Невиконання становило 2,1 млрд грн, що зумовлено зарахуванням переплати ПАТ «Укргазвидобування», яка станом на 01.01.2019 року становила 0,8 млрд грн в рахунок податкових зобов’язань поточного року, а також за рахунок факторів, які впливають на базу оподаткування. Йдеться про зменшення середньої митної вартості імпортного природного газу, міцніший курс гривні за врахований в бюджеті, а також поступове зменшення ціни, визначеної у відповідних договорах купівлі-продажу природного газу між платником рентної плати та суб’єктом ринку природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу.

- Доходи від частини чистого прибутку та дивідендів надійшли у сумі 23,2 млрд грн. Вони були не виконані на 13 млрд грн, що передусім зумовлено перерахуванням у червні НАК «Нафтогазом України» лише третини (4 млрд грн) суми дивідендів, належної до сплати за підсумками 2018 року. Менше за ухвалений урядом норматив сплатили також Центренерго та Турбоатом, які перерахували до Державного бюджету відповідно 195 млн грн та 265 млн грн (що становить близько 50% суми дивідендів, яка підлягає сплаті до Державного бюджету, порівняно із затвердженим для них нормативом перерахування у 90%). Крім того, Укрнафта не перерахувала до бюджету свою частку дивідендів (чистий прибуток компанії у 2018 році становив 6,4 млрд грн). Іншими причинами невиконання доходів від частки чистого прибутку та дивідендів були гірші фактичні фінансові результати кількох суб’єктів господарювання, які перебувають у державній власності, ніж очікувані під час опрацювання проекту Державного бюджету на 2019 рік, а також запровадження диференційованого підходу до визначення частки відрахування до державного бюджету залежно від профілю підприємства.

За оперативними даними ДКСУ загальний фонд Державного бюджету у перші шість місяців 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 6,8 млрд грн. Так, уряд намагається рівномірно фінансувати видатки протягом року відповідно до розпису, щоб уникнути пікового фінансування в кінці року. У перші шість місяців року спеціальний фонд зведено з профіцитом у 8,6 млрд грн.

При цьому надходження від приватизації становили лише 0,3 млрд грн, що становить 1,6% від річного плану. В рамках управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року.

Державні запозичення станом за перші шість місяців цього року за загальним фондом державного бюджету склали близько 241,7 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу станом на 1 липня 2019 року становили 211,0 млрд гривень.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування Державного бюджету залучено 185,6 млрд грн порівняно із 84,1 млрд грн за відповідний період минулого року. Зокрема цього року було випущено ОВДП в гривні – 120,2 млрд грн, в доларах США – 2,2 млрд дол. США та в євро – 0,2 млрд євро. Значне збільшення вкладень інвесторів в ОВДП передусім пов’язано із активною участю нерезидентів, що збільшили свій портфель ОВДП за 2019 рік більше ніж у 9 разів (з 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн), чому сприяли макроекономічна стабільність, а також приєднання України до мережі міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Сlearstream.

Із зовнішніх джерел станом на 1 липня 2019 року залучено 56,1 млрд грн: отримано другий транш кредиту під гарантію Світового банку в сумі 529 млн євро, дорозміщено ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн дол. США та здійснено перший за останні 15 років випуск Єврооблігацій в євро на суму 1 млрд євро з терміном погашення 7 років та ставкою 6,75% річних.

Станом на 1 липня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 13,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 81,1 млрд грн, чого цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу.

Отже, результати першого півріччя свідчать, що Міністерство фінансів надалі докладає зусиль до ефективного управління ліквідністю держави. В другому півріччі залишаються ризики невиконання доходів через міцніший курс гривні та нижчий обсяг імпорту. А тому уряду потрібно докласти всіх зусиль для виконання своїх зобов’язань. Реформа ДФС, а саме запуск ефективних ДПС та ДМС, сприятиме зниженню ухиленню від сплати податків та зменшенню контрабанди і відповідно вищим доходам бюджету. Фактичний старт великої приватизації сприятиме надходженню коштів для фінансування дефіциту бюджету. Виконання зобов’язань в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС допоможе отримати бюджетне фінансування.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %