Бюджет Шостки - 2017: планові доходи та видатки

16 січня 2017, 12:55

Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Розглянемо основні показники проекту бюджету м. Шостка на 2017 рік. У ньому закладено доходи на рівні 969 млн. грн. та витрати – 968,7 млн.грн. Серед доходів частка загального фонду становить 957,1 млн. грн., доходи спеціального фонду майже 11,9 млн. грн. (з них бюджет розвитку – 1,25 млн. грн).

Доходи – мало чи багато?

Структуру запланованих надходжень до місцевого бюджету на 2016-2017  рік проілюстровано на малюнку 1.

Shostka 1

Необхідно зазначити, що після здійснення у 2015 році першого етапу фінансової децентралізації щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації, доходи бюджету міста Шостка  у порівняні із 2014 роком збільшились майже у тричі. Так, відповідно у 2014 році загальна сума доходів бюджету міста складала 349,1 млн. грн.  Натомість на 2017 рік проектом бюджету передбачено загальних дохід 969 млн.грн. Слід відзначити, що більша частина даних доходів є дотації та субвенції – 802,7 млн.грн.

 

Динаміка надходжень доходів до місцевого бюджету

(тис. грн.)

 

Факт 2014 р.

Факт 2015 р.

Очікуване

2016 р.

Проект

2017 р.

Всього загальний фонд,
в т.ч.:

279198,7

418223,8

621281,9

957104,9

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

52482,9

53540,2

83210,8

96102,5

Місцеві податки і збори

304,46

21012,9

32165,4

36104,1

Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності 

3116,5

3935,5

3553,0

4110,0

Акцизний

-

7913,9

14405,7

15846,3

Державне мито

180,85

613,0

507,0

568,9

Плата за надання адміністративних послуг

-

869,3

1357,3

1465,6

Інші податкові та неподаткові надходження

239,7

707,3

191,7

205,3

Офіційні трансферти

213489,7

329631,7

476134,5

802702,2

Дотації

114484,2

29172,5

31681,4

11750,3

Субвенції

99005,5

300459,2

444453,1

789789,1

Всього спеціальний фонд, в т.ч.:

69918,5

13935,3

20275,5

11895,9

Бюджет розвитку

9474,0

1878,1

1891,2

1251,4

Інші (податки і збори, обов'язкові платежі)

9587,8

11466,7

17852,0

10644,5

Офіційні трансферти (разом) в т.ч. субвенції

50856,7

590,6

532,3

-

Всього доходів:

349117,2

432159,1

624011,6

969000,8

Обсяг дохідної частини місцевого бюджету на 2017 рік (без офіційних трансфертів) складає 166,3 млн.грн., у т.ч.: доходи загального фонду – 154,4 млн.грн.; доходи спеціального фонду – 11,9 млн.грн., з них бюджет розвитку – 1,25 млн.грн.

Shostka 2

Збільшення доходів міської казни передбачається насамперед за рахунок росту податкових надходжень, зокрема податку на доходи (96,1млн. грн), плати за землю (майже 19 млн. грн.), єдиного податку (15,86 млн.грн.), акцизного податку (15,85 млн.грн.).

Shostka 3

В свою чергу, існує тенденція зменшення спеціального фонду міського бюджету майже на 8,4 млн. грн. Динаміка зменшення або невизначеності спостерігається по наступним позиціям: окремі джерела надходжень бюджетних установ, пайові внески на розвиток інфраструктури міста,  грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, кошти від продажу земельних ділянок та прав на них. 

Shostka 4

Аналізуючи дохідну частину місцевого бюджету необхідно зауважити на явні заниження показників надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Так, планово дана стаття доходів на 2017 рік має показник 20 тис. грн. У 2015 році до бюджету міста надійшло 341,5 тис.грн. пайових внесків, а у 2016 році очікуваний показник становить 657,7 тис. грн. Слід зауважити, що відсутність запланованих надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від замовників будівництво може свідчить про фактичний занепад галузі будівництва у місті або недостатню адміністративну роботу структурних підрозділів міської ради. Таким чином, виконавчому комітету Шосткинської міської ради з одного боку необхідно активізувати роботу із створення сприятливих умов для реалізації проектів реконструкції та будівництва об’єктів, а з іншого - підвищити контроль за процедурою укладання договорів на пайову участь у розвитку інфраструктури міста з замовниками будівельних робіт та постійно контролювати своєчасність  виконання умов вже укладених договорів.

Залишається не визначеною сума коштів, які отримають бюджетні установи у 2017 за статтею «Інші джерела надходжень бюджетних установ» для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ за спеціально визначеними напрямами. У 2016 році очікувана сума даних надходжень становить 8,5 млн.грн. Дані обставини підтверджують необхідність продовжувати роботу виконавчих органів міської ради у напрямку залучення даних коштів у 2017 році.

Це вже третій проект бюджету, котрий формується в умовах бюджетної децентралізації. Аналіз попередніх років свідчить, що доходи бюджетів з кожним роком збільшувались у двічі. Це дає підстави спрогнозувати збільшення дохідної частини місцевого бюджету мінімум на 10%. Таким чином, виникає необхідність внесення змін до проекту бюджету у даній частині при його затвердженні.

Видаткова частина місцевого бюджету м. Шостка на 2017 рік передбачає 968,7 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 941, 4 млн. грн., спеціального – 27,3 млн. грн., в т.ч. кошти бюджету розвитку – 16,6 млн. грн.

Серед пріоритетів повного забезпечення видатків місцевого бюджету на 2017 рік буде оплата праці працівникам комунальної сфери та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії комунальних організацій. Видатки на інші статті будуть враховувати мінімальну потребу головних розпорядників бюджетних коштів.

Куди йдуть кошти місцевого бюджету?

Обсяг видатків загального фонду (з субвенціями) на галузі бюджетної сфери становить 924, 2 млн. грн., (98,2%) з них: соціальний захист та соціальне забезпечення – 663 381,2 тис. грн. (71,8%); освіта – 135 027,7 тис. грн. ( 14,6%); охорона здоров’я – 84 541,5тис. грн. (9,1%); культура – 16 673,2 тис. грн. (1,8%), державне управління – 18152,3 тис. грн. (питома вага у видатках – (1,9 %); фізична культура і спорт – 6436,4 тис. грн. (0,7%).

Shostka 5

Більша частина видатків місцевого бюджету становить видатки споживання 951 млн.грн., з них значна частина коштів витрачається на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування та комунальних установ, а також забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки на утримання об’єктів комунальної власності. Витрати розвитку на 2017 рік становлять 16,3 млн. грн.

Слід зауважити, що на 2017 рік планується зменшення обсягу освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,   виключивши оплату комунальних послуг та енергоносіїв у навчальних/медичних закладах міста. Фінансування  даних послуг буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів (майже 29,4 млн. для міста Шостка).  Дані обставини зобов’язують органи місцевого самоврядування прискорити процеси впровадження заходів енергоефективності та енергозбереження у бюджетних установах шляхом поступового направлення коштів бюджету розвитку на енергомодернізацію об’єктів комунальної власності.

Можна виділити, ще один головний пріоритетний напрямок сталого розвитку населеного пункту – молодь. Без нормального забезпечення фінансування програм розвитку молодіжної політики у міста майже не залишається майбутнього. На 2017 рік передбачається фінансування Міської комплексної програми підтримки жінок, сім’ї та молоді  на загальну суму  52,0 тис. гривень, в тому числі по центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – 6,0 тис. грн. та 46,0 тис. грн. на проведення загальноміських культурно - масових заходів, змістовного дозвілля, а також заходів з метою створення умов для діяльності дитячих, підліткових клубів за місцем проживання, сприяння діяльності молодіжних громадських організацій у вирішенні соціальних питань стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. Об’єм фінансування заходів для молоді у 3 рази менший ніж  фінансування комунальних засобів масової інформації (131 тис. грн.). Антологічна ситуація у галузі фізкультури та спорту,  проведення навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів, першостей, кубків, днів здоров’я, спортивно-масових заходів та участь спортсменів міста в змаганнях різних рівнів, проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури фінансується менше ніж комунальні ЗМІ. Для забезпечення даних заходів на 2017 рік планується виділити 100 тис. грн.  Ситуація у забезпеченні фінансування видатків у сфері молоді та спорту потребує невідкладного коригування у сторону збільшення. Для залучення активної молоді до реалізації молодіжної політику можна розглянути можливість проведення конкурсу проектів громадських організацій, які будуть профінансовані із місцевого бюджету м. Шостка. З прикладами таких конкурсів можна ознайомитись дослідивши досвід впровадження таких конкурсів у м. Суми та м. Конотоп.

Продивляючись видатки у сфері житлово-комунального господарства  можна прийти до висновку, що значна частина коштів (5,7 млн.грн.) спрямовуються на капітальний ремонт житлового фонду: ремонт ліфтів, покрівель, інженерних та електричних мереж, електроосвітлення будинків, під’їздів, фасадів будинків, які раніше перебували у комунальній власності, а зараз знаходяться у приватній власності мешканців м. Шостка. З метою раціонального використання бюджетних коштів вважаємо за необхідне розглянути можливість направлення даних коштів на заохочення ОСББ шляхом фінансування проектів ремонту житлового фонду ОСББ, створення програм спільного фінансування виконання капітального ремонту житлового фонду.  Владі необхідно розпочати діалог з мешканцями міста про відмову від «радянських» стереотипів необхідності направлення коштів усіх платників податків на благо мешканців окремих житлових будинків. Кошти на капітальний ремонт житлового фонду необхідно направляти на допомогу групам ініціативних мешканців, які готові долучатися до реалізації міських проектів та готові брати на себе фінансову відповідальність за прийняті рішення.

Не для кого не є секретом, що саме мешканці, які живуть у власному дворі та гуляють з маленькою дитиною, або щодня ходять по тротуарам на роботу і до магазину, можуть достовірно надати пропозиції для покращення комфортного життя на своїй вулиці, у мікрорайоні та місті в цілому.  Тому розглядаючи витрати на благоустрій населених пунктів (9,15 млн.грн.) необхідно розглянути можливість запровадження процедури громадського бюджету – спеціального громадського проекту, що є платформою для реалізації ідей, спрямованих на поліпшення життя міста, які пропонують мешканці міста Шостка.

Під час проведення бюджетної політики у 2017 році необхідно звернути увагу на виконання наступних рекомендації:

- активізація роботи виконавчих органів міської ради (відповідно до наданих повноважень), податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста;

- забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;

- вжиття заходів щодо приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу України чинних договорів оренди землі;

- проведення заходів щодо організації своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;

- підтримка та стимулювання реалізації енергоефективних заходів комунальними установами міста;

- підтримка організацій співвласників багатоквартирних будинків;

- сприяння технічному переоснащенню житлово-комунальних підприємств;

- забезпечення достатнього фінансування заходів у сфері молодіжної політики;

- запровадження громадського бюджету у місті.

У цілому, бюджет Шостки на 2017 рік досить збалансований, він враховує чимало нагальних потреб у різних сферах життя міста.

ДЖЕРЕЛО

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %