Бюджет Миколаєва: як запровадити дієвий контроль ефективності цільових і бюджетних програм у Миколаєві?

08 грудня 2017, 13:31

Процес складання і виконання бюджету Миколаєва потребує більшої уваги для запобігання корупції і підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Про це свідчать результати дослідження якості бюджетного процесу і ефективності використання бюджетних коштів, яке проводять громадські експерти ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва». За рейтингом доброчесності запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) плановий бюджет Миколаєва на 2017 р. не набрав лише 55,61 бал із 125 можливих, не досягши й половинного значення. Багато питань викликають й показники ефективності, зокрема у сфері ЖКГ: вартість догляду 1 га зелених насаджень у Миколаєві, дератизації та дезінсекції 1 кв. м приміщень значно перевищує аналогічні показники по інших обласних центрах.

Такий стан справ у сфері публічних фінансів м. Миколаєва спонукає до пошуку ефективних рішень задля підвищення рівня прозорості бюджетного процесу представників усіх зацікавлених сторін.

Експерти ГО «ФРММ» розробили проекти методики оцінки ефективності реалізації міських цільових та бюджетних програм та положення «Про організацію внутрішнього контролю в виконавчих органах Миколаївської міської ради та у підвідомчих бюджетних установах», які були представленні на засіданні Експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради 5 грудня 2017 р. У засіданні громадсько-експертної ради взяв участь заступник міського голови м. Миколаєва Мкртич Мкртчян.

Проекти положення і методики оцінки ефективності міських цільових і бюджетних програм представила фінансовий експерт ГО «ФРММ» Тетяна Золотухіна.

Представлений проект положення «Про організацію внутрішнього контролю в виконавчих органах Миколаївської міської ради та у підвідомчих бюджетних установах» складається з наступних розділів:

І. Загальні положення.

ІІ. Внутрішнє середовище (середовище контролю) – управлінський аудит

ІІІ. Управління ризиками

  1. Заходи контролю
  2. Внутрішній аудит та моніторинг
  3. Інформація та комунікаці

Положення розроблено для використання розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету м. Миколаєва при організації та здійсненні внутрішнього контролю та аудиту, ґрунтується на нормах і термінах Бюджетного кодексу України.

Методика визначає основні засади та вимоги щодо оцінки ефективності реалізації завдань і заходів, що включені до міських галузевих програм,  які  фінансуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  м. Миколаєва, а також бюджетних програм, що виконуються в їх складі. Методика також використовується для визначення кількісних і якісних показників (індикаторів) ефективності окремих завдань і заходів  програм у цілому з урахуванням їх специфіки.

Законодавчими підставами методики є методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм, затверджені Наказом Міністерства економіки України № 742 від 24.06.10, наказ Міністерства фінансів України № 608 від 17.05.2011 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм», лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110- 14-5/27486 «Удосконалена методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів».

IMG_3927

Фото: Тетяна Золотухіна, фінансовий експерт ГО «ФРММ»

Методика складається з наступних розділів:

І. Загальні положення.

ІІ. Методологічні підходи до аналізу та оцінки ефективності реалізації цільових програм.

ІІІ. Економічні показники та оцінка ефективності виконання цільових програм за економічними показниками.

IV/ Аналіз ефективності виконання бюджетних програм (внутрішній фінансовий аудит)

  1. Порівняльна оцінка ефективності бюджетних програм

Результати, отримані при застосуванні методики, використовуються при планування наступних програм, уточнення та коригування завдань і заходів програм, визначення пріоритетності при плануванні їх виконання у відповідному році з використанням коштів місцевого бюджету.

Методика базується на програмно-цільовому методі управління бюджетним процесом і передбачає оцінку цілей і завдань міських цільових і бюджетних програм, ресурсів і заходів.

Презентація

Після представлення проектів положення про організацію внутрішнього аудиту і методики оцінки ефективності міських цільових і бюджетних програм голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко надав слово заступнику міського голови Мкртичу Мкртчяну, який висловив свою підтримку запропонованим документам. За його думкою, системна організація внутрішнього аудиту і методика такого аудиту будуть сприяти підвищенню загального рівня менеджменту виконавчої міської влади, зниження впливу особистих вподобань чиновників, більш чіткому розподілу повноважень і відповідальності міських чиновників.

Представники експертно-громадської ради у своїх виступах також надали схвальні оцінки представленим проектам положення і методики, відзначаючи важливість таких інструментів для досягнення прозорості і ефективності бюджету м. Миколаєва. Важливу пропозицію щодо включення до запропонованих методики і положення механізму оприлюднення результатів аудиту цільових і бюджетних програм внесла Антоніна Галкіна.

IMG_3911

Фото: Михайло Золотухін, Артем Ващиленко, Мкртич Мкртчян

За результатами засідання експертно-громадська рада ухвалила резолюцію, в якій рекомендує органам місцевого самоврядування м. Миколаєва  запровадити систему контролю за ефективністю виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів на основі впровадження у виконавчих органах Миколаївської міської ради та у підвідомчих бюджетних установах  порядку внутрішнього контролю та аудиту. З цією метою рекомендовано створити робочу групу з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві» для доопрацювання запропонованих проектів рішень. До робочої групи рекомендовано включити представників експертно-громадської ради.

Зазначимо, що спільний рух громадськості та влади за відкритість, прозорість та ефективність бюджетного процесу у м. Миколаєві закріплено в «Угоді про співпрацю та публічну відповідальність», яку у жовтні-листопаді 2015 р. з ГО «ФРММ» підписали представники більшості фракцій міськради.

Підтримку громадському аудиту доброчесності запровадження ПЦМ висловила заступник міського голови м. Миколаєва, директор департаменту фінансів Валентина Бондаренко у листі на ім’я голови Експертно-громадської ради від 24.11.17, № 07-02-23/3. Зокрема, вона зазначила, що матеріали аудиту направлені головним розпорядникам бюджетних коштів для відпрацювання висновків та рекомендацій, вжиття заходів по виправленню виявлених порушень, помилок, у т. ч. шляхом змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік. Заступнику міського голови м. Миколаєва Мкртичу Мкртчяну листом запропоновано підтримати пропозицію ГО «ФРРМ» щодо створення і очолення ним робочої групи з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві.

Таким чином, зроблено ще один важливий крок із побудови системи прозорості та ефективності міських фінансів м. Миколаєва.

Рекомендації щодо налагодження дієвої системи громадського контролю у виконавчих органах міської ради розроблено в рамках Проекту «Демократичний, прозорий, ефективний бюджет для зеленого, чистого і комфортного м. Миколаєва», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) при партнерстві з Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та КУ «Агенція розвитку Миколаєва» в рамках програми «Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %