Бюджет Лебедина - 2017: основні проектні показники

12 січня 2017, 15:24

Бюджет міста – це головний фінансовий документ територіальної громади, план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого самоврядування протягом бюджетного року.

Основними завданнями  міського бюджету є створення умов для сталого функціонування галузей, гарантований соціальний захист та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та міського транспорту в межах реальних фінансових можливостей.

Розглянемо основні показники проекту міського бюджету на 2017 рік м.Лебедин. У ньому закладено доходи бюджету міста на рівні 203,94 млн. грн. Серед доходів частка загального фонду становить 201,48 млн. грн., доходи спеціального фонду 2,46 млн. грн. (з них бюджет розвитку – 0,378 млн. грн).

Дохідна частина міського бюджету міста Лебедин на 2017 рік сформована з урахуванням вимог Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік (без трансфертів) становлять 47,8 млн.грн і  в порівнянні з очікуваним виконанням 2016 року збільшуються на 5,7 млн.грн., або на 13,7 %, по спеціальному фонду зменшуються на 2,79 млн. грн. або на 53,1%. В бюджеті міста на 2017рік передбачається базова дотація в сумі 5,93 млн.грн.

 Динаміка надходжень доходів до місцевого бюджету (тис. грн.)

 

Факт 2014 р.

Факт

2015 р.

Очікуване

2016 р.

Проект

2017 р.

Всього загальний фонд,
в т.ч.:

38 718,4

123870,1

246492,1

201481,3

Податок на доходи фізичних осіб 

17 193,6

16302,6

23284,0

27539,9

Місцеві податки і збори

247

6953,2

9517,8

10562,1

Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим комунальним майном

105,2

144,8

171,9

190,5

Акцизний податок

-

3609,9

7338,9

7820,2

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

527,5

284,5

268,8

237,0

Податок на прибуток

106,9

89,9

135,6

68,3

Плата за надання інших адміністративних послуг

-

501,8

966,4

1120,0

Інші надходження

189,9

34,2

41,9

35,5

Інші (податки і збори, обов'язкові платежі)

125,7

273,7

304,0

222,3

Дотації

17 519,9

5817,7

10799,8

5929,7

Освітня субвенція

-

18565,2

19069,3

20763,2

Офіційні трансферти

-

71292,6

174593,7

126992,6

Всього спеціальний фонд, в т.ч.:

5425,5

4234,2

5250,2

2460,0

Бюджет розвитку

2 933,8

875,4

186,6

378,0

Інші (податки і збори, обов'язкові платежі)

2491,7

2758,8

3511,2

2082,0

Офіційні трансферти

-

600,0

1552,4

-

Всього доходів:

44 143,9

128104,3

252192,3

203941,3

Необхідно зазначити, що після здійснення у 2015 році фінансової децентралізації доходи бюджету міста Лебедин  у порівняні із 2014 року збільшились у 4,6 рази. Так, відповідно у 2014 році загальна сума доходів бюджету міста склала 44,144  млн. грн.  Натомість на 2017 рік проектом бюджету передбачено загальних дохід 203,94  млн.грн. 

Мал 1 Диаграма динам ка

Основою формування казни є податкові надходження, зокрема податку на доходи фізичних осіб (25,56 млн. грн), плати за землю (майже 4,84 млн. грн.), єдиного податку (5,1 млн.грн.), акцизного податку (7,82 млн.грн.).

На 2017 рік передбачене підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200грн та І розряду  єдиної тарифної сітки 1600грн.

За рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної сітки) прогнозується збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік на 4,26 млн.грн. порівняно до очікуваних надходжень за 2016 рік на 18,3%.

Мал 2 Диаграма загал фонд

В свою чергу, існує тенденція зменшення загального фонду  на 45 млн. грн.. та  спеціального фонду міського бюджету майже на 2,79 млн. грн. Динаміка зменшення або невизначеності спостерігається по наступним показникам: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств; пайові внески на розвиток інфраструктури міста.

Мал 3 Диаграмаспец фонд

Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2017 рік становить  201 253,9 тис. грн., з урахуванням  освітньої субвенції з державного бюджету – 20 763,2 тис. грн., та  міжбюджетних трансфертів  соціального спрямування  в сумі 127 192,6 тис.грн.

Вона сформована наступними пріоритетами видатків:

- оплата праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 200 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки : з 1 січня – 1 600 грн., з 1 травня – 1 684 грн., з 1 грудня – 1 762 грн. на місяць.

- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами, з урахуванням цін і тарифів на енергоносії станом на 01.12.2016 року з  рекомендованим  коефіцієнтами підвищення.

- інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.

Мал 4 Диаграма видаткова частина заг фонд

У видатках загального фонду міського бюджету 94,2% (189517,7 тис. грн.) займають видатки соціального призначення, в тому числі:

- освіта – 54 410,6 тис.грн;

- культура – 4 804,3тис.грн,

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 129 628,6 тис.грн,

- фізична культура і спорт – 674,2тис.грн.

Необхідно зазначити, що видатки розвитку місцевого бюджету становить лише 2,655 млн. грн. Бюджетом передбачено  придбання соціального автобуса для перевезення пільгової категорії населення – 227,4 тис.грн., дорожньої машини з піскорозкидальним обладнанням, снігоочисним відвалом та щіткою на базі самоскида МАЗ5550  - 2050,0 тис.грн та здійснення реконструкції каналізаційних мереж по пр. Верстатників - 378,0 тис.грн.

Одним з засобів поповнення бюджету розвитку є надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту. Проектом бюджету взагалі не передбачено  надходжень по даному виду доходу. Дані обставини фактично свідчать про відсутність запланованого будівництва у місті на 2017 рік та незадовільний інвестиційний клімат у місті. Необхідно також звернути увагу на недостатню адміністративну роботу структурних підрозділів міської ради по даному питанню. Постійне недофінансування розроблення історико-архітектурного опорного плану міста не дозволяє місту оновити існуючу містобудівну документацію (генеральний план міста)та розробити нову (план зонування території), яка врахує сучасні умови містобудівної ситуації та дозволить визначити принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Дане питання потребує особливого вивчення депутатським корпусом міської ради.

Цікавим фактом є відсутність у місцевого бюджету витрат на медичну допомогу мешканців міста. Не передбачено даних витрат і за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для міста Лебедин. Фактично медичне обслуговування мешканців міста здійснюється  у Лебединській центральній районній лікарні без участі міста в утриманні даного закладу.

Незважаючи на мінімальне фінансування заходів  молодіжної політики (10 тис.грн.) з загального фонду міського бюджету та інших невідкладних видатків. Депутатам пропонують виділити на висвітлення діяльності  органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації  120 тис. грн. (у 12 разів більше ніж молоді). Фактично бюджетом передбачаються кошти для забезпечення власного піару за рахунок коштів мешканців міста. Депутатам та міському голові необхідно переглянути політику співпраці з ЗМІ та розглянути можливість зменшити дану статтю витрат. Направивши дані кошти на видатки розвитку інших сфер управління.

Аналізуючи ефективність використання бюджетних коштів м. Лебедин у 2016 році  в частині використання системи електронних закупівель ProZorro необхідно відзначити позитивну тенденцію у даному напрямку.

Так, виконавчими органами ради та комунальними підприємствами проведено 76 процедур, з них 86,8 було конкурентними. Згідно даних системи електронних закупівель економія склала 666,74 тис.грн. Дані обставини свідчать про необхідність працювати у напрямку зменшення відсотку неконкурентних процедур до показника у 5%.

Мал 5 Ефективн сть використання бюджетних кошт в 2016 р к

Аналізуючи величину та предмет витрат бюджету розвитку необхідно звернути уваги на відсутність витрат із впровадження заходів енергоефективності та енергозбереження у бюджетних установах. Особливо дане питання актуальне буде у 2017 році після  фактичного зменшення обсягу освітньої субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у навчальних закладах міста. Тому при розподілі вільного залишку коштів міського бюджету депутатам міської ради необхідно розглянути можливість знайти ресурси на дані заходи.

Загальна тенденція 2015 - 2016 років свідчить про збільшення дохідної частини загального фонду міського бюджету. Натомість проектом занижені показники доходної частини місцевого бюджету, що в свою чергу потребує в подальшому внесення змін до міського бюджету в частині збільшення показників доходної частини бюджету на 10 %, шляхом прийняття відповідного рішення міської ради.

На середньострокову перспективу необхідно визначити наступні пріоритети бюджетної політики міста:

вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

ДЖЕРЕЛО

Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %