Засади діяльності Партнерства

ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО «ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!»

ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Ці Засади діяльності (далі – Засади діяльності) є невід’ємною частиною Меморандуму про утворення громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» (далі – Партнерство) та розроблені задля визначення засад роботи Партнерства та його робочих органів.

Партнерство є добровільним постійно діючим об’єднанням неурядових організацій, засобів масової інформації, бізнес-організацій та інших колективних й індивідуальних членів, зацікавлених у відкритості, прозорості та цілісності бюджетних витрат на місцевому рівні.

 1. Партнерство провадить свою діяльність на основі добровільності та рівноправності його членів, відкритості та гласності у прийнятті рішень. У своїй діяльності Партнерство керується Конституцією України, національним законодавством та міжнародними актами, ратифікованими Україною.
 2. Метою Партнерства є сприяння підвищенню загального рівня прозорості, доброчесності та цілісності бюджетного процесу на місцевому рівні через запровадження постійно діючого громадського контролю за його перебігом.
 3. Основними завданнями Партнерства є:
 • Консолідація зусиль громадськості на локальному рівні задля здійснення ефективного громадського контролю за перебігом бюджетного процесу.
 • Формування суспільного запиту на ефективну бюджетну політику, здатну здійснити модернізацію на регіональному рівні.
 • Посилення впливу громадян та їх об’єднань на процес реформування бюджетної політики задля дотримання в ній принципів доброчесності та відкритості.
 • Здійснення постійного інформування громадськості з питань бюджетної політики.
 1. Членами Партнерства є неурядові організації, засоби масової інформації, бізнес-організації та інші колективні й індивідуальні члени, які підписали Меморандум про утворення Партнерства та набули статусу членів Партнерства у порядку, передбаченому цими Засадами діяльності

Член Партнерства самостійно визначає осіб, відповідальних за співпрацю з Партнерством, попередньо поінформувавши про це Секретаріат Партнерства.

 1. Органами управління Партнерства є Збори Членів Партнерства (далі – Збори Членів) та Секретаріат Партнерства (далі – Секретаріат).
 2. Збори Членів складаються з представників усіх членів Партнерства. Кожен член Партнерства має один голос, незалежно від фактичної кількості уповноважених ним представників.

Збори Членів скликають по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 1. До компетенції Зборів Членів належить:
 • формування стратегічних цілей та завдань Партнерства;
 • затвердження річного плану діяльності Партнерства;
 • прийняття публічних заяв, звернень та петицій від імені Партнерства;
 • ініціювання публічних акцій від імені Партнерства;
 • формування Секретаріату Партнерства (згідно з пунктом 14 Засад діяльності);
 • прийом нових членів Партнерства;
 • позбавлення членства в Партнерстві.
 1. Засідання Зборів Членів скликається Секретаріатом або за ініціативи щонайменше п’яти членів Партнерства. Повідомлення про дату, місце і час засідання та орієнтовні питання порядку денного надсилається членам Партнерства щонайменше за сім робочих днів до дати засідання.

Збори Членів вважаються правомочними за умови фактичної участі в них щонайменше третини від дійсного складу Партнерства. Рішення Зборів Членів приймаються двома третинами від присутніх на засіданні членів.

 1. Члени Партнерства також можуть ухвалювати рішення шляхом проведення електронних консультацій між членами Партнерства. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може Секретаріат. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
 • розсилку Секретаріатом кожному члену Партнерства проекту рішення з використанням електронної пошти;
 • встановлення терміну для надсилання членами Партнерства власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;
 • узагальнення пропозицій та зауважень;
 • підготовку та розсилку Секретаріатом кожному члену остаточного варіанту рішення;
 • голосування членів Партнерства щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Партнерства.

Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримало більше половини дійсних членів Партнерства.

 1. Кандидати в члени Партнерства подають до Секретаріату відповідний лист-зголошення (заяву) та інформацію про свою діяльність. Секретаріат подає ці документи на розгляд членів Партнерства, який відбувається або шляхом електронного голосування, або на найближчих Зборах Членів.
 2. Член Партнерства може бути позбавлений членства в ньому за умови:
 • подання членом відповідної заяви;
 • систематичної та без поважних причин відсутності члена Партнерства на Зборах Членів (більше п’яти разів поспіль);
 • скасування державної реєстрації організації–члена Партнерства;
 • порушення членом мети і завдань Партнерства;
 • свідомої дискредитації Партнерства, у тому числі через розповсюдження недостовірної інформації про Партнерство та його членів.
 1. Партнерство систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність. Члени Партнерства докладають зусиль для популяризації діяльності Партнерства.
 2. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Партнерства здійснює постійно діючий робочий орган – Секретаріат.

Секретаріат Партнерства обирається Зборами членів з поміж організацій-членів Партнерства на термін три роки.

 1. Секретаріат Партнерства:
 • відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного Зборів Членів з урахуванням пропозицій членів;
 • забезпечує ведення протоколів засідання Зборів членів, оприлюднює їх серед членів;
 • забезпечує оприлюднення рішень Партнерства та направлення їх на адресу визначених Партнерством адресатів;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень Партнерства;
 • забезпечує інформування про діяльність Партнерства, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Партнерства, виконання його рішень;
 • забезпечує взаємодію Партнерства з органами публічної влади, підприємствами, установами та організаціями в Україні та поза її межами;
 • публічно звітує про роботу Партнерства;
 • представляє Партнерство у відносинах з органами публічної влади, організаціями громадянського суспільства, засобами масової інформації в Україні та поза її межами;
 • виконує інші функції для забезпечення здійснення Партнерством своїх повноважень.
 1. Партнерство створюється без зазначення терміну припинення. Рішення про ліквідацію Партнерства ухвалюється Зборами Членів.
 2. Партнерство може використовувати різноманітні засоби внутрішньої комунікації між членами Партнерства, включно з груповими електронними розсилками. Питання про створення та приєднання до засобів внутрішньої комунікації, їх модерацію ухвалюється Зборами Членів. Порядок та умови використання засобів внутрішньої комунікації не членами Партнерства визначається Зборами Членів.
 3. За рішенням більшості від дійсного складу членів Партнерства до Засад діяльності можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення не можуть стосуватися корегування мети й принципів діяльності Партнерства, визначених у Меморандумі.
Царичанська 85,3 %
Широківська 62,7 %
Баштанська 59,5 %
Лановецька 59,1 %
Васильківська 58,3 %
Показати ще
Петриківка 19,8 %
Золотопотіцька 18,8 %
Любецька 17,9 %
Білоберізька 17,6 %
Хотинська 5,5 %