Рейтинг міст 2015

Метою Індексу ПУД є оцінювання прозорості, участі та доброчесності органів місцевого самоврядування в рамках бюджетного процесу в контексті виконання вимог чинного законодавства та усталених міжнародних стандартів та кращих практик доброчесності.

Показники:

Прозорість - оцінює відкритість та доступність інформації на всіх стадіях бюджетного процесу на сайті органу місцевого самоврядування або за запитом публічної інформації, доступність ключових документів розвитку території.
Участь - оцінюється нормативно-правове забезпечення права громадян на участь в бюджетному процесі та практики проведення консультацій із громадськістю на всіх етапах бюджетного процесу у різних формах.
Доброчесніть - оцінює забезпечення права громадян на «належне управління» в частині передбачуваності кроків органів місцевого самоврядування на різних етапах бюджетного процесу та дотримання кращих міжнародних практик бюджетної прозорості та участі.

Шкала оцінювання та пояснення щодо кольорового зображення:

  • 1 бал - найвище значення, забезпечено виконання (зелений колір)
  • 0,5 балів - проміжне значення, забезпечено часткове виконання (жовтий колір)
  • 0 балів - найнижче значення, не забезпечено виконання (червоний колір)

Проміжні результати.
Оцінювання: рішення про бюджет на 2016 р.
Оцінювання станом на 25.12.2015 року (дані в подальшому уточняються і можуть коригуватися в підсумковому оцінюванні)
Посилання на інфографіку та текстові матеріали: Фундація «Відкрите суспільство»

Географія оцінювання: 17 міст (у 2-х містах (Дніпропетровськ, Миколаїв) на період оцінювання проекти рішень про бюджет не були оприлюдненні)
Кількість показників: 17
Максимально можлива кількість балів за показниками: 17
Кількість балів, що набрали міста, які оцінювалися:

Назва міста

Кількість отриманих
 балів

Максимальна
кількість балів

1

Київ

10,5

17

2

Одеса

8

17

3

      Дніпропетровськ     

0

17

4

Львів

4,5

17

5

Миколаїв

0

17

6

Чернівці

11,5

17c

7

Черкаси

4,5

17

8

Чернігів

2,5

17

9

Суми

10,5

17

10

Здолбунів

3,5

17

11

Вознесенськ

9,5

17

12

Ковель

10

17

13

Сєверодонецьк

5

17

14

Івано-Франківськ 

5,5

17

15

Чугуїв

8

17

16

Ізмаїл

7

17

17

Білозерка

7,5

17

Алгоритм на прикладі м. Київ

Назва показника

Пояснення щодо оцінки

Кількість балів

Максимальна кількість балів

1

Дотримання термінів оприлюднення (за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття)

1 - вчасно
0,5 - більше як за 10 робочих  днів 0,5
0 - менше як за 10 робочих  днів

0,5

1

2

Повнота оприлюднення проекту рішення про бюджет на сайті

1 – повне дотримання вимог статті 76 Бюджетного кодексу України  (БКУ)
0,5  - Часткове дотримання (відсутність пояснювальної записки та/або одного із додатків) – 0,5
0 - не дотримання (відсутність пояснювальної записки та одного із додатків)

0,5

1

3

Оприлюднення проекту рішення про бюджет перед сесією міськради на сайті

1 – оприлюднено на сайті
0,5 не оприлюднено на сайті ОМС, але можливо його отримати по запиту публічної інформації.
0 – не оприлюднено і неможливо  його отримати по запиту публічної інформації.

1

1

4

Дотримання термінів затвердження (до 25.12.2015 р. включно)

1 – дотримано
0 – не дотримано

1

1

5

Інформування про сесію на якій розглядається проекту рішення про бюджет (про дату, час та місце)

1 –  інформування  в термін більше як 3 доби (72 години)  до ії  проведення на сайті органу місцевого самоврядування.
0,5  -  інформування  в термін менше як 3 доби (72 години)  до проведення сесії на сайті органу місцевого самоврядування, але  не пізніше ніж за 1 добу (24 години) до проведення сесії
0 - інформування  в термін менше ніж за 1 добу  до проведення (менше 24 годин) або в день проведення сесії заходу або відсутність інформації взагалі на сайті органу місцевого самоврядування

1

1

6

Доступність інформації про персональні голосування депутатів за проект рішення про бюджет

1  - є інформація про результати персональних голосувань депутатів за бюджет на сайті місцевої ради.
0,5 – немає інформації про результати персональних голосувань депутатів за бюджет на сайті ради, але  можливо  ії  отримання по запиту публічної інформації.
0  - відсутня  можливості доступу до інформації на сайті про результати персональних голосувань депутатів за бюджет на сайті ради та неможливо ії отримання по запиту публічної інформації.

1

1

7

Доступність стенограми сесійних засідань

1 – є стенограми сесійного засідання ради  на сайті.
0,5 балів – немає стенограми сесійного засідання ради  на сайті, але  можна його отримання по запиту публічної інформації.
0 балів – – немає стенограми сесійного засідання ради  на сайті та неможливо його отримати по запиту публічної інформації.

Окремо зазначити чи доступними є протоколи засідань. Якщо доступні – додати до звіту.

1

1

8

Доступністю депутатських запитів щодо проекту рішення про бюджет

1 бал – доступні всі депутатські запити та відповіді на них на сайті міської ради
0,5 балів - доступні більше 50% депутатських запитів та відповідей на них на сайті міської ради або відсутності депутатських запитів, але можливості їх отримання по запиту публічної інформації
0 балів - в разі доступності менше 50% депутатських запитів та відповідей на них на сайті міської ради та не можливо їх отримання по запиту публічної інформації.

не оцінювалося

1


УЧАСТЬ

9


Стан участі громадян у засіданнях бюджетної комісії на якій  обговорювався проект рішення про місцевий бюджет та ухвалювалося рішення з цього приводу

1 -  в разі участі громадян  у засіданні  бюджетної комісії місцевої ради та доступності відповідної інформації на сайті.
0,5 - в разі участі громадян у засіданні  бюджетної комісії місцевої ради, але недоступності відповідної інформації на сайті ОМС та можливості отримання інформації по запиту публічної інформації.
0 - в разі  неучасті громадян у засіданні  бюджетної комісії місцевої ради, недоступності інформації на сайті та неможливості отримання інформації по запиту публічної інформації.

1

1

10

Стан участі громадян у сесії ради на якій розглядалося питання прийняття рішення про бюджет

1 -  в разі участі громадян  у засіданні  сесії  місцевої ради та доступності відповідної інформації на сайті.
0,5 - в разі участі громадян у сесії місцевої ради, але недоступності відповідної інформації на сайті ОМС та можливості отримання інформації по запиту публічної інформації.
0 - в разі  неучасті громадян у сесії місцевої ради, недоступності інформації на сайті та неможливості отримання інформації по запиту публічної інформації.

1

1

11

Можливість участі громадян у сесії місцевої ради 

на якій розглядалося питання прийняття місцевого бюджету

1  - можливість вільної участі  у сесії місцевої ради
0,5  - можливість  обмеженої  участі (необхідність перепусток або запрошень)
0  - відсутність можливості участі

0,5

112

Консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет після його оприлюднення у формі електронних консультацій

1 – Проведено
0 – Не проведено

1

1

13

Консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет після його оприлюднення у формі публічного громадського обговорення 

1 – Проведено
0 – Не проведено

1

1

14

Консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет після його оприлюднення у формі

публічного експертного обговорення 

1 – Проведено
0 – Не проведено

0

1

15

Консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет після його оприлюднення у формі зустрічі із заінтересованими сторонами, які представляють місцеві ініціативи та/або бізнес асоціації

1 – Проведено
0 – Не проведено

0

1


ДОБРОЧЕСНІСТЬ

16


Оприлюднення звіту про результати консультацій на сайті та його повнота  (кількість пропозицій, питання, яких вони стосуються, стан їх врахування та зазначення причин)

1 – повна інформація про результати консультацій
0,5 - неповна інформація щодо результатів консультацій  
0 - відсутність інформації про результати консультацій

0

1

17

Окремий додаток до рішення про бюджет із інформацією про результати консультацій

1 – є
0 – відсутній

0

1

ЗАГАЛОМ

10,5

17

Громадське партнерство «За прозорий місцевий бюджет»

1.   Дрогобич 73%
2.   Чернівці 65%
3.   Краматорськ 58%
4.   Хмільник 58%
 Показати ще
33. Долина 35%
34. Кропивницький 34%
35. Коломия 25%
36. Яремче 24%
37. Ладижин 20%